Archiv pro rubriku: eseje

66 Norðdahl

3 x esej

Eiríkur Örn Norðdahl

Poezie a próza

Jaký je rozdíl mezi poezií a prózou?

Poezie zpívá, próza mluví. Poezie tančí, próza kráčí.

65 Place

„Já“ není subjekt

Vanessa Place

Tento text je překladem přednášky proslovené 26. dubna 2013 na sympoziu „Lament of the Makers: Conceptualism and Poetic Freedom“ (Nářek tvůrců: konceptualismus a básnická svoboda) na půdě Princetonské univerzity.

62 Sanda

Toto nie je krádež, toto je postmoderna

Nad vybranými textami Michala Šandu

Dominik Želinský

Michal Šanda (1965) nepatrí medzi tých známych, a vlastne ani tých menej známych českých autorov. Napriek tomu, že do literárneho života sa síce zapája dosť aktívne – rediguje literárny časopis Dobrá Adresa, pomerne pravidelne vydáva vlastné knihy – je stále takmer neznámy. Pre mňa by úplne neznámym aj zostal, ak by

61 Bourdieu Sebek

Je literatura (pouhá) instituce?

Pierre Bourdieu o literárním poli

Josef Šebek

Jeden z pohledů na literaturu i další umění či média říká, že bychom se neměli zaměřovat jenom na samotné texty, ale spíše se snažit pochopit to, co je „okolo nich“, ale co vznik i vnímání literárních a jiných děl podmiňuje a určuje. Vcelku konsenzuálně se přijímá, že čtení ani interpretaci literárního díla si nelze představovat pouze jako zcela jedinečné setkání čtenáře a textu

61 Bourdieu Koblížek

Uvnitř a vně světa literatury

Poznámka k metodě Pierra Bourdieua

Tomáš Koblížek

Zcela oprávněně komentuje Pierre Bourdieu výroky o „jedinečné zkušenosti“ v literatuře s jistou ironií. Pokud někdo tvrdí, že „číst znamená vytrhnout se sám sobě a svému světu“ nebo že „umělecké dílo představuje výzvu naší chápavosti“, pak se skutečně jedná o „nudné gnómy“, které se již staly běžnou součástí literárněvědného provozu. Konec konců, stejně dobře bychom mohli citovat

59 60 digitalni poezie

Úvod do estetiky digitální poezie: Pojem a program „p0es1s“

Friedrich W. Block, Christiane Heibach, Karin Wenz

Projekt nazvaný p0es1s spatřil světlo světa v roce 19921. Zabývá se digitální poezií, tedy žánrem, který se na mezinárodní úrovni začal rozvíjet společně s příchodem nových elektronických technologií v 80. letech minulého století, ačkoliv počátky má již v letech padesátých. Úkolem projektu bylo prohloubit teoretickou diskusi o estetice digitální poezie a zároveň ji ilustrovat a prezentovat

59 60 Angazovana Piorecky

Angažovaná poezie: souřadnice pojmu

Karel Piorecký

Největším pozitivem současné diskuse o angažované poezii je to, že je. Po letech dobrovolné tabuizace vztahu poezie a společnosti (kterou plasticky popsal Miroslav Balaštík v knize Postgenerace) je to potěšující skutečnost. Diskuse probíhá v literárních časopisech, na veřejných debatách a na internetu s přestávkami od roku 2008 – stačila přinést vášně, nadšení, vize, obavy i nadávky. Nepřinesla však zatím to základní