65 Segiňová

Lenka Segiňová

Vezieme sa v autobuse

(alebo malá sociálna vzorka)

Počet miest na sedenie: 54

Aktuálne obsadené miesta: 36

Čas: 17:50

0° C

Free wifi zone

 

Sedadlo č. 53:

Intelektuál.

Myslí na študentku.

 

Sedadlo č. 52

Študentka.

Nemyslí na intelektuála.

 

Sedadlo č. 51

Facebook

 

Sedadlo č. 49 + č. 48

Študentky, čo včera pili:

„Je to kurva.“

„Hej, krava.“

 

Sedadlo č. 45 + č. 44

Historický ústav SAV

„Ján Palach bol hrdina. Zabil sa – pre vlasť.“

„Anna Karenina sa zabila tiež – pre muža.“

„A čo Plathová – pre život, ale bola dobrá k deťom,

nenechala ich, aby videli ako umiera.“

 

Sedadlo č. 41 + č. 40

Facebook

 

Sedadlo č. 39

Zamestnanec Tatra banky:

vkladá firemný obal

s firemným perom

do firemnej tašky.

 

Sedadlo č. 37 + č. 36 + č. 35 + č. 34

Hlasitý smiech.

 

Sedadlo č. 32

Gmail

 

Sedadlo č. 31

Facebook

 

Sedadlo č. 29

Facebook

 

Sedadlo č. 28

Volajúci:

„Ale ta šak hovorím musel by som sa z toho vyvliecť né?“

 

Sedadlo č. 25 + č. 24

Pár.

Pokusy o (ne)nápadne dotyky genitálií.

 

Sedadlo č. 22

Zbožná žena.

Pozoruje pár na sedadle č. 25 a č. 24.

 

Sedadlo č. 21 + č. 20

Aktuálne matka + dieťa.

 

Sedadlo č. 19

Otec?

Nie je.

 

Sedadlo č. 17

Facebook

 

Sedadlo č. 16

Gmail

 

Sedadlo č. 15

Facebook

 

Sedadlo č. 13 + č. 12

Literáti.

„Si videl. Bol tam aj ten trapko.

A tá patetická ťava.

A ten kváziprozaik? Akože, čistý debil.“

 

Sedadlo č. 11 + č. 10

Feministky.

 

Sedadlo č. 9

Facebook

 

Sedadlo č. 7

Večera.

(tvarohovo-višňová štrúdľa, kakaové osie hniezdo)

 

Sedadlo č. 3

Spí.

 

Sedadlo č. 2

Batožina.

 

Sedadlo č. 1

Chýba.

 

Vodič –

je nula.

 

 

Chorobopis

(oddelenie psychiatrie)

Pacient

študentka Marcela,

slobodná, bezdetná,

úspešná poslucháčka Katedry psychológie.

Prijatá na vlastnú žiadosť.

 

Terajšie ochorenie

pacientka neuvádza žiadne ochorenia.

 

Anamnéza:

rodinná

žije v úplnej, usporiadanej rodine.

Matka sa nerozviedla,

celý život miluje Marcelinho otca.

sexuálna

prvá menštruácia v trinástich rokoch

strata panenstva v šestnástich

tri ukončené vážne vzťahy

nenesú žiadne známky poetickosti,

vnútornej rozorvanosti

či depresie.

sociálna

považuje sa za spoločenskú

nevykazuje prejavy sociálnej fóbie

známosti nadväzuje ľahko

udržiava priateľské susedské a medziľudské vzťahy.

 

Záver:

Diagnóza

neurčená.

Odporúčanie

Neliečiť.

Skočiť.

 

 

Lenka Segiňová (*1989). Študovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre odbor učiteľstvo aprobačných predmetov slovenský jazyk a literatúra – história, momentálne pracuje ako učiteľka. Žije v Bratislave. Texty vyšly v PV 65.