65 Melichar

Jozef Melichar

Torzo

ventilátor

rozovieva vzduch

 

akýsi filharmonik

v rádiu

hovorí o kompromisoch

ktoré nutne amputujú určitú

časť ľudskej osobnosti

a ktoré on

nemusel spraviť

 

moja hlava pozerá do monitoru

s omnoho menej vyhranenejším pohľadom

 

formuje

skrz na skrz prestrieľaný

argument

na spôsob pomaly sa

otvárajúceho sa dreveného okna

 

do krajiny

neistej

ako

nohy pred dopadom

 

rozdiel medzi hmlou a oblakom

je v stanovisku pozorovateľa

 

Obloha

obloha je ľahká

a bez obsahu

vystupujúci sa pretnú

s nastupujúcimi ako dva

zbytočné argumenty

muž na chodníku má prázdne oči

muž na chodníku je

čokoľvek čo sa snažím udusiť

preplávame jeden druhým ako ryby

a potom nevieme nájsť cestu von

v ten moment srnka skočila

do cesty a zrazu nepochopiteľne stála

váhavo pozerala do reflektorov autobusu

celou cestou spať

 

Jozef Melichar (*1985). Vyštudoval psychológiu na Masarykovej Univerzite v Brne. V súčasnosti žije a pracuje v Bratislave. Texty vyšly v PV 65.