66 Norddahl

Eiríkur Örn Norðdahl

přeložil Ondřej Buddeus

 

Jsem hlavička dopisu

 

Jsem datum, místo

 

Jsem formální oslovení

 

Jsem úvodní věta. Jsem přípravná věta. Jsem věta, která míří k věci, k věci, k věci. Jsem úpěnlivá prosba

zoufalého člověka. Jsem okázalá skromnost. Jsem popis velkého úspěchu. Jsem zopakovaná skromnost. Jsem výčet, výčet, výčet.

Jsem další vysvětlení, detailní výklad. Jsem opakování úpěnlivé prosby, vyprávění neštěstí. Vkládám prst

do hnisu v otevřené ráně. Volám po lidskosti. Probouzím pocit viny z minulosti. Záměrně klamu.

Jsem začátek příběhu. Jsem objasnění okolností. Jsem poukaz na jiný příběh. Jsem střední částí příběhu.

Jsem vyvrcholení příběhu. Jsem vyústění příběhu. Jsem konec. Jsem přísloví, které příběh elegantně shrne. Jsem nová interpretace příběhu.

Jsem návrh řešení. Jsem další opakování úpěnlivé prosby. Jsem nejasná výhružka. Jsem dojemně

bolestný nářek. Jsem z devíti desetin zoufalství a z jedné desetiny vztek. Jsem nabídka sexuálních služeb. Jsem uvedení místa a času. Jsem telefonní číslo.

 

Jsem formální pozdrav

 

_______ Jsem podpis ________

      Jsem jméno

 

Eiríkur Örn Norðdahl (*1978 v Reykjavíku) debutoval v roce 2001 sbírkou Svatá válka rozdmýchaná opilci. Věnuje se esejistice, poezii i próze. Za jeho poslední román Zlo (Illska, 2012) mu byla udělena Národní islandská cena a je za ni v současnosti nominován na cenu Severské rady. Patří mezi zakladatele nakladatelství pro mladou literaturu Nýhil a stejnojmenného festivalu. Věnuje se také zvukové poezii a videopoezii. Jeho knihy a jednotlivé texty byly přeloženy do více než jedenácti jazyků. Autorské stránky v němčině i angličtině s obsáhlou dokumentací najdete na www.norddahl.org. Texty vyšly v PV 66.