67 Hansén

Linn Hansén

přeložil Jonáš Thál

Vstup do historie

(úryvek)

Jaké byly hlavní důvody vikinských výprav?

Kdy byla dokončena Transsibiřská magistrála?

Kdo byli Búrové?

Kdo byli populisté?

Proč se zvýšila poptávka po papíru?

Jak staré je zemědělství?

Jakou cestou se dozvídáme o národech, které nemají vlastní písmo?

Kdy a kde byl stanoven mír?

Jak reagovalo Švédsko na reakci Norů?

Objasni pojmy urbanizace, kolonizace a emigrace.

Čím se zlepšily komunikace?

Jakou úlohu měl král?

Kdy přišel mor do Norska?

Proč se horníci vzbouřili a kdo byl jejich

vůdcem?

Uveď příklady produkčních prostředků.

Jaké vznikly nové státy na Balkáně.

V krátkosti popiš výboje Alexandra Velikého.

Jakou úlohu měla žurnalistika?

Co znamená helénismus?

Objasni vznik anglického slova spinster.

Objasni význam brambor.

 

Linn Hansén (*1983) působí jako editorka kulturní revue Glänta a stejnojmenného nezávislého nakladatelství (www.glanta.org). Je kurátorkou Göteborského festivalu poezie. Její poslední kniha, Ga till historien, vyšla v roce 2013. Texty vyšly v PV 67.