67 Rudcenkova (Sieberova)

Období oranžové? Poetická šeď

Kateřina Rudčenková: Chůze po dunách, Fra 2013

 

Na novou poetickou knihu Kateřiny Rudčenkové se čekalo téměř deset let (sbírka Popel a slast vyšla v roce 2004, po ní následovala už jen kniha próz Noci, noci a drama Niekur). Dojmem opusu, který by vznikal a zrál celou dekádu, však Chůze po dunách nepůsobí.

65 Husárová

liminal: Na hraně tištěného

liminal. Text: Zuzana Husárová, Vizuál: Amalia Roxana Filip (Ars Poetica, 2012)

 

V poezii nejméně od Mallarmého Vrhu kostek (napsán 1897, vyšel 1914), který předznamenal konkrétní poezii nebo hypertext, platí, že tištěný text lze pojmout nejen

65 Urianek

Vyseru báseň za 3 minuty

Karel Urianek: Beránek (Fra, 2013)

 

Nakladatelství Fra vydalo sbírku básní Karla Urianka, které jsou svým laděním poetice autorů tohoto pražského nakladatelství poněkud vzdálené.

65 Chudík

Bieda vo viazanom verši

Martin Chudík: Ukryté v dotykoch (Vydavateľstvo SSS, 2013)

I.

Spisovateľská kariéra mladého básnika Martina Chudíka (*1988) bola dosiaľ spätá predovšetkým s komunitou, ktorá sa utvorila z pravidelných účastníkov regionálnych aj celoštátnych literárnych súťaží

64 – Ceska vizualni poezie – kritika

Signály ze známa

 Eva Krátká, ed.: Česká vizuální poezie: Teoretické texty (Host, 2013)

 

Česká vizuální poezie editorky Evy Krátké vychází po několikaletém čekání a na téměř tří stech stranách nabízí jednadvacet doprovodných příspěvků k tvorbě, která v šedesátých letech postavila Prahu do středu zájmu celé Evropy coby jedno z center experimentální poezie.

62 Hruska Darmata

„Mělo tady být víc, / po tolika letech […]“

Petr Hruška: Darmata (Host, Brno 2012)

Darmata Petra Hrušky pro mě jsou – více než čím jiným – dokumentem zásadního básnického uvíznutí. Vnímám je jako sbírku nesoucí se v duchu základního paradoxu: na jedné straně ohledávání doposud ne(z)mapovaného prostoru – na straně druhé neustálé zpochybňování a popírání smyslu tohoto hledání.