63 Lukas Kosek – P. B. Andersen

Paal Bjelke Andersen/ Lukáš Kosek (zvuk) / Ondřej Buddeus (překl.)
I’m sitting in a room/ Jeg sitter i et rom/ Jeg sitter i et rum / Sedím v místnosti / Sedím v miestnosti / Siedzę w pomieszczeniu

Sedím v místnosti, která se liší od té, v níž se právě nacházíš. Nahrávám zvuk hlasu, jímž promlouvám, a ten bude v místnosti, ve které jsi, přehráván ve smyčce, dokud rezonanční frekvence místnosti nezesílí natolik, že jakákoli podobnost s mým hlasem, snad s výjimkou jeho rytmu, zanikne. Co uslyšíš pak, budou přirozené rezonanční frekvence místnosti vyvolané hlasem, který promlouvá v češtině. Tuto činnost nevnímám jako demonstraci fyzikálních faktů, ale spíše jako pokus přenést lyrický hlas z jednoho geografického umístění a uměleckého kontextu do jiného.

Sedím v miestnosti, ktorá sa odlišuje od tej, v ktorej sa práve nachádzaš. Nahrávam zvuk hlasu, ktorým hovorím, a ten sa bude v miestnosti, v ktorej si, prehrávať v slučke, pokým rezonančná frekvencia miestnosti nezosilnie natoľko, že akákoľvek podobnosť s mojím hlasom, azda s výnimkou jeho rytmu, zanikne. Čo budeš počuť potom, budú prirodzené rezonančné frekvencie miestnosti vyvolané hlasom, ktorý hovorí v slovenčine. Túto činnosť nevnímam ako demonštráciu fyzikálnych faktov, ale skôr ako pokus preniesť lyrický hlas z jedného geografického umiestenia a umeleckého kontextu do iného.

Siedzę w pomieszczeniu różniącym się od tego, w którym się właśnie znajdujesz. Nagrywam dźwięk głosu, którym mówię, a ten rozlegnie się w pomieszczeniu, w którym jesteś, zapętlony, dopóki częstotliwość rezonansowa pokoju nie wzmocni się na tyle, że jakiekolwiek podobieństwo do mojego głosu zniknie, może z wyjątkiem jego rytmu. To, co potem usłyszysz to naturalne częstotliwości rezonansowe pomieszczenia, wywołane głosem mówiącym po polsku. Nie traktuję tej czynności jako demonstracji prawd fizyki, to dla mnie raczej próba przeniesienia głosu lirycznego z jednej geograficznej lokalizacji i kontekstu artystycznego do innego.

 

Sedím v místnosti  Paala Bjelka Andersena bylo prezentováno jako tříkanálová zvuková instalace na výstavě Transaksjoner I v House of Foundation v Mossu v září 2009. Instalace byla vytvořena na základě kompozice amerického skladatele Alvina Luciera I’m sitting in a room (1969). Přehráním hlasu ve smyčce, nahráním smyčky a jejím opakováním, dosahuje Lucier toho, že rezonance prostoru pomalu ale jistě nahrazuje a ruší sémantiku a fonetiku původní promluvy. Ve verzi Paala Bjelka Andersena se tak děje s norským, dánským a švédským hlasem, které byly přehrávány každý v jednom reproduktoru. V této mutaci byly Andersenovy verze nahrazeny polskou, českou a slovenskou variantou. Text je překladem Bjelkovy modifikace Lucierova originálu. Dánskou a švédskou verzi vytvořili Morten Søndergaard a Per Beckström, kteří jsou také autory nahrávek. Norskou verzi načetl Paal Bejlke Andersen. Polskou a slovenskou verzi podle překladu Ondřeje Buddeuse vytvořili Zofia Bałdyga a Michal Rehúš. Na výstavě spolupracoval Paal Bjelke Andersen s Thomasem Kvamem, vlastní verzi Bjelkovy modifikace Lucierovy skladby pro Psí víno vytvořil Lukáš Kosek.

Text vyšel v PV63/2013.