63 P. B. Andersen Faktum

Paal Bjelke Andersen

Faktum

Faktem je, že se mu těžko odmítá, takže si v obci pořád půjčuje peníze, ale také ženy a dokonce i manželky. Faktem je že za týden se zobchodovalo skoro půl milionu akcií. Faktem je, že porody v porodnicích jsou tu – vzhledem k dlouhé historii porodů doma – jen velmi krátkou dobu. Faktem je, že volby neřeším, nicméně tohle je alespoň vtipné. How to say faktem je, že šalvějový čaj v průběhu těhotenství není tak nebudu používat i jako prodavačka. How do you say faktem je, že ji máte in different languages translation. Faktem je, že mediální praxe je v domovině v ubohém stavu a je základní příčinou vyvolávání davových psychóz i jiné manipulace veřejného mínění. Faktem je, že by měli být souzeni. Faktem je, že někomu tu Nobelovku dát museli, že je málo adeptů je evidentní. Faktem je, že nebyly žádné Bio okurky a že se okurky k nám nemusely dovážet, vypěstovaly se u nás. Faktem, je, že 60 % těch jeřábů byli převlečení čeští komouši, kteří popleteně doufají, že matička Rus u nás zase zavede bolševismus. Faktem je, že tak vyústila situace po amnestii, která poslala k ledu tucet závažných korupčních kauz. Faktem je, že původně byl ekosystém vnímán spíše jako uzavřený celek, který nekomunikuje s okolím (Eugene Odum). Důležitým faktem je, že v prostředí současných běžných počítačových sítí není nutné, aby Mallory (útočník) ležel fyzicky na cestě mezi Alicí a Bobem, protože lze síťový provoz snadno přesměrovat. Faktem je, že v roce 1884 vyvezla Kuba do USA desetkrát více zboží než do Španělska a že tam vyvážela 94 % své produkce cukru. Dalším faktem je, že ne všechny protokoly z transportní vrstvy používají porty k rozlišení komunikace (například ICMP). „Faktem je, že olympiáda byla velice drahá, ale tím, že se vydařila, euforie nad kritickými hlasy převládá,“ říká Jiří Hošek, zpravodaj Českého rozhlasu v Londýně. Faktem je, že máme nízké úrokové sazby, za které si půjčujeme. Faktem je, že celá petice je stylisticky tak nešťastná, že musí být člověku stydno ji podepsat. Faktem je, že celý svět se připravuje na kybernetickou válku. Faktem je, že Albert Einstein byl od 31. 5. 1943 do 30. 6. 1944 zaměstnán u ministerstva námořnictva jako vědec. Faktem je, že obyvatelé města Norfolk o zjevení a opětovném zmizení lodi hovořili. Faktem je, že posádka lodi byla hospitalizována. Faktem je, že lidé, kteří se experimentu zúčastnili, vydávají svědectví o úspěchu. Faktem je, že posádka lodi hovoří o věcech z jiného světa „tam v mlze“. Faktem je i, že se oficiální místa odmítají vyjádřit. A tím jen zdánlivě překvapivým faktem je, že objem veřejných zakázek v roce 2012 vzrostl ve srovnání s rokem 2011. Faktem je, že ač byl Dvořák jako málokdo nadán absolutní hudebností, po celý život usiloval také o umělecké ztvárnění mimohudebních skutečností. Faktem je, že se do další básně, Holoubka, pustil až po půlroční pauze (zato ji pak vychrlil za čtyři dny). Proto na nás tehdejší polibky působí trochu legračně – faktem je, že se mohli líbat pouze na bradu, respektive někam mezi rty a bradu. Faktem je, že atomy se chovají jako by měly elektrony uspořádány do vrstev o poloměru 30–300 pm, protože rozměry atomů se předvídatelně mění napříč periodickou tabulkou a tyto změny mají důležitý dopad na chemii jednotlivých prvků. Faktem je, že proniklo do médií, že izraelské ministerstvo pouští do světa zázračnou novou technologii, která odhalí, kdo lže. Nesporným faktem je, že jak švýcarští, tak i francouzští alpští pastýři, byli po většinu roku odříznuti od okolního světa.

 

11.března 2013, 10.41–10.56.

 

Z knihy Tato kniha obsahuje věty, fráze a slova, která našel a sepsal Paal Bjelke Andersen. Jmenuje se Dugnad. Vydalo ji nakladatelství Flamme. adaptoval/přeložil Ondřej Buddeus.

 

PAAL BJELKE ANDERSEN je dramaturgem literárního festivalu Audiatur, působil jako redaktor časopisu nypoesi. Řídí nakladatelství Attåt, které se specializuje na konceptuální literaturu. Překládá autory z tohoto okruhu (R. Fitterman, V. Place ad.) a současnou iránskou poezii, vydal sbírky textů Navnet (Jméno, 2010), The Grefsen Address (2010) nebo Dugnad (2010). Žije v Oslu.