59-60 Rehus

Michal Rehúš

Návod na použitie samovraždy

Usmrtením svojej telesnej schránky sledujte
politické sociálne a kultúrne ciele

Tomuto zreteľu prispôsobte
aj formu jeho vykonania

Odporúčané sú predovšetkým
sebaupálenie a dokonaná hladovka

Odporúčané sú aj iné spôsoby

Dbajte aby vaším činom nebola
poškodená druhá osoba

Alebo tretia

Rovnako opovrhnutiahodné je čisto osobné
zneužitie samovraždy na uľavenie si

Každý takýto skutok odsúďte
viditeľným prejavom

Najlepšie samovraždou

 

Sed

Naplno oddať sa sedu
vyhliadnuť si sedadlo
a na ňom profesionálny život
aj voľný čas

Nepripisovať sedeniu žiadne dodatočné významy
nevyvíjať nijaké súbežné činnosti
sedieť bezúčelne

Sedieť s jediným účelom:
sedieť

Božechráň čokoľvek vysedieť!

Aj počas chôdze sedieť
sedieť vo všetkých fázach spánkového cyklu

Nevstať
Neľahnúť si

Celým telom
celou dušou zotrvávať v sede

 

Deprojektuj si ma, láska

Ak ťa guľovitý orgán zraku uložený v hlave
nachádzajúci sa na opačnej strane ako srdce
zvádza na projekciu
lúpaním ho vyber
a hodením sa ho zbav

Ak ťa časť hornej končatiny od zápästia s prstami
nachádzajúca sa na opačnej strane ako srdce
zvádza na projekciu
ťatím ju oddeľ
a hodením sa jej zbav

Lebo ti prináša väčší úžitok
aby zahynula jedna tvoja pohyblivá časť tela
než aby celý tvoj organizmus ovládla projekcia

 

Program dekomunikácie

(1)
Bľabotať monotónne alebo bľabotanie nevyužívať na komunikačné účely
Nereagovať na meno alebo na hlasy rodičov
Nedokázať si z množiny podnetov vybrať tie ktoré sú relevantné
Neakceptovať že hlasy rodičov sú dôležitejšie ako ruchy prostredia

(2)
Osvojiť si niekoľko špecifických slov napríklad hasiči záchranka
Po určitej dobe ich prestať používať
Zbaviť sa funkčného jazyka

(3)
Na otázku odpovedať zopakovaním otázky
Na otázku Máš hlad? odpovedať Máš hlad
Opakovať vlastné alebo cudzie vety bez zrejmého dôvodu

(4)
Mechanicky si spájať jednotlivé slová s významom
Slovo pláž si spájať s výletom na pláž
Byť zmätený ak matka použije slovo pláž v odlišnom kontexte

(5)
Mať problémy s využívaním zámen
Domnievať sa že ty sa vždy vzťahuje k vlastnej osobe
Začať sám seba nazývať ty
Zámeno ja používať vo význame ty

(6)
Vtedy sa staneš dokonale dekomunikovaným/dekomunikovanou

 

Michal Rehúš je redaktorom magazínu experimentálnej a nekonvenčnej tvorby Kloaka (http://kloaka.membrana.sk/). Venuje sa literárnej kritike a tvorbe básní. V roku 2011 mu vyšla debutová zbierka poézie Program dekomunikácie (Vlna/Drewo a srd).
Pdf sbírky ke stáhnutí ZDE. Texty vyšly v PV 59-60.