58 Dimitar Kenarov

Dimităr Kenarov

přeložil Marcel Černý

Autopsie býka před žáky Střední zdravotnické školy (Ajtos r. 1926)

Bílý býk v trávě na zádech. Z tohoto úhlu pohledu
připomíná mrtvého jednorožce nebo Dia,
obklopeného šestnácti Európami v černém,
jež pomstily svou čest. Ústa
páté zleva zamrzla v neskrývaném
úsměvu. Jen si ho vezmi, parchanta mizernýho!
Ostatní vyzývavě hledí do objektivu a chlubí se
kýženou trofejí. Za chvíli, jak vědí,
přijde vyvrcholení: rozpárání břicha,
z něhož začnou vyndávat střeva, ledviny
a srdce, a poté nejmladší z nich
svými něžnými prstíky vytrhne
božská varlata, poválí si je
mezi dlaněmi a prudkým
stiskem ruky je rozmáčkne jako oční bulvy.

 

To proto se tamti dva muži dívají
tak vyděšeně? Ten první, v hnědém obleku
s kloboukem na hlavě, je zřejmě ředitel
Střední zdravotnické školy v Ajtosu. On to
nezavinil, to je jasné, ale tady není nevinných.
Štíhlý krasavec v bílém plášti
je chirurg, který si cestou sem myslel,
že anatomickou demonstraci provede
na svých nevinných žákyních. Teď má ruce
spoutány za zády, zkrotlé jako kopyta
obětního zvířete. Jeho lidské vzezření
mu nepomůže – všichni už znají
jeho ničemné triky, padoušské
proměny. Společně s vykuchaným býkem
skončí chirurg i ředitel v hrobě.
Též hrobník, jakkoli je to mrzuté.

 

Nakonec přichází na řadu neviditelný muž, skrytý
jako toreador pod černou rouškou. Dívat se
na zločin z úkrytu vůbec není
beztrestné. Třetí žena zprava, ta
s klandrem, se k němu pomalounku přiblíží
a – nato – jednou jedinou ranou probodne
Kyklopovi oko, jeho skleněné panenství.

 

Dimităr Kenarov (*1981 v Sofii). Patří k bulharským básníkům mladší generace, živí se jako anglicky píšící publicista a příležitostný literární vědec, je překladatelem z angličtiny (např. básnického výboru Elizabeth Bishop Crusoe v Anglii, nakl. Stigmati, Sofie, 2006) i do angličtiny. Jeho diplomová práce, věnovaná poezii Wystana Hugha Audena a Josifa Brodského, získala tři akademická ocenění. Několik let byl doktorandem anglické a americké literatury na Kalifornské univerzitě, postgraduální studium však na vlastní žádost přerušil. Za svou debutovou sbírku Výprava ke kuchyni (Žanet 45, Plovdiv, 2001) získal prestižní ocenění. Ukázky pocházejí z autorovy druhé sbírky Apokryfní zvířata (Žanet 45, Plovdiv, 2010). Texty vyšly v PV 58.