58 Maurice Scully

Maurice Scully

přeložila Olga Peková

Sonet

slova

Prý stavějí dům, všimni si,
dům a srůst, tak tak. Na mapě.
Že. Já. Však. Stavějí místo
nad místem, tak/zda tvá cela
v úle zcela vyhovuje? Čtverce
zeleně. Trubky a stín. Tvárnice,
okenice, rámování, dláždění,
bloumající idiot, mumlání,
hrkání, zdravení, vykání, ach
tak. Lesk blížících se kontraktů,
promazaných článků, stavění
snu na podestě fakt.

Nech to. Bít v posteli, být
v posteli. Pouliční hry – „oškub
a pusť“, „krvavá lázeň“ – ať se to
ve výduti sklářské píšťaly jen třpytí,
klín a srůst, tak tak. Stavějí
dům ve vzduchu. Pak vzduch uhnul
hudbě, hudba přišla na skok, zahalená
v tom. Nech to. Nebo jsi
neslyšel? Kabely v tunelu, místa, kdes byl,
pilíře, sítě, krystaly v chvění až
po útes a přes, a pak (právě tak), a pak,
dolce, zjistíš, že létáš, dolce, tak.
Té chvály.

Avšak, pro pořádek: dům, kůlna, štít, strom,
jeho stín, zhrozený, zhroucený, na vodě, v dáli,
amen. Amen, tak tak. Amen, tak tak. Na vodě, v dáli,
amen.

 

Maurice Scully (*1952 v Dublinu). Po mnoha letech strávených v Itálii, Africe a západním Irsku nyní žije se svou ženou a čtyřmi dětmi v Dublinu, kde také vyučuje. Během své dosavadní pětadvacetileté kariéry publikoval velké množství poezie, včetně osmisvazkové série pod shrnujícím názvem Things That Happen napsané mezi lety 1981 a 2006. Nakladatelství Veer Books tento rok vydává pod názvem A Tour of the Lattice nový výbor z Things That Happen. Po závěrečném svazku této série vyšla také nová sbírka Humming a další kniha, Several Dances, se nyní připravuje. Texty vyšly v PV 58.