63 Majko

Adam Majko

Balbutická glosolália

pomocou zoom h1 a audacity portable

vážené dámy vážení páni dovoľte mi

aby som som aj ja vyslovil svoj

názor na daný problém

v detskej izbe

vážené dámy vvvážení páni dovoľte mi

aby som som aj ja vyslovil svoj

názor na na daný problém

pred zrkadlom

vážené dámy vvvážení páni dovoľte mi

aby som hmhm som aj ja vyslovil svoj

názor na nana daný problemém

pred mamou

vážené dámy vvvážení ppáni dovoľte mi

aby som som aj ja vyslovil svoj hmhm

nnázor na ddaný pprpproblém

na ostro

vvvážené ddddámmy vvvážení páni ddovoľte mi mi mi

aby ssom by mi aaáábby som oné no proste som aj ja vvvyslovil svoj

názor na daný probbbpprobbbbblém

 

Studený nie je taký dobrý

 

nič už nie je také zložité ako sa zdá

základom je plechová, oceľová skrinka s dvojitým obalom (wiki, 2012)

potom elektromagnetickou vlnou s frekvenciou

(ktorá je kompromisom) 2 450 MHz

rozkmitať (pričom hrúbka závisí od obsahu vody)

elektricky vhodne (a v tomto prípade áno)

nabitú látku (wiki, 2012)

!!! pozor však na skrytý var !!! (wiki, 2012)

.

.

teraz stačí túto hustú výdatnú látku

s kaukazským etymologickým pôvodom vybrať (wiki, 2012)

Zoznam bibliografických zdrojov

WIKIPEDIA, 2012. Guláš. [online]. 2012. [cit. 2012-12-4]. Dostupné na: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Gul%C3%A1%C5%A1>

WIKIPEDIA, 2012. Mikrovlnná rúra. [online]. 2012. [cit. 2012-12-4]. Dostupné na: <http://sk.wikipedia.org/wiki/Mikrovlnn%C3%A1_r%C3%BAra>

 Znegovaný študentský film

netresol po budíku

nesadol si na kraj postele

nenasadil si okuliare

pri umývaní zubov sa nepozeral do zrkadla

neprebehol okolo starej susedy

stihol MHD

nebol spotený

nespal na prednáškach

po ich skončení sa neožral

netresol po budíku

nezačal nový deň

 

Adam Majko (*1991 v Žiline) absolvoval gymnáziu v Bytči a momentálne študuje na Žilinskej univerzite, obor Mediamatika a kultúrne dedičstvo. Okrem písania sa venuje filmu a grafickému dizajnu. Býva v Bytči a nepracuje. Texty vyšly v PV 63.