64 Gregorčiková

Silvia Kutálek Gregoričková

Cesta Domov

Tak pomaly už kráčam Domov
zbavujem sa vecí
odhadzujem batoh
ťažobu ciest
Doma je hojnosť všetkého
Tak pomaly už kráčam Domov
čím som bližšie
tým som ľahšia
už som iba Ja
Doma je Doma
Okamžitá svätosť
A je to všetko na dosah
Cesta nie je dlhá
nie je zložitá
Jedno veľké Objatie Seba Sa
toho vraha i sebevraha
ničomníka, zbabelca
klamára a sráča
Žiadne zmeny
žiadne premeny
žiadne tlaky
prevraty a obraty

úmorné snahy byť taký
nebyť onaký

 

Silvia Kutálek Gregoričková (*1974 v Piešťanoch). Svoje texty publikovala počas gymnaziálnych liet v rámci stredoškolského časopisu, regionálneho týždenníka a mesačníka. Vyštudovala učiteľstvo predmetov matematika-informatika a taktiež sociálnu pracu a sociálnu politiku. V súčasnosti žije v dedinke Skryje pobliž mesta Tišnov neďaleko Brna so svojím manželom a štvorročným synom ako žena-matka v domácnosti. Texty vyšly v PV 64.