64 Juráčková

Lenka Juráčková

Grossdubrau, 1943

Ve dveřích hnědé oči melty
děvčata přejíždějí límce želízkem
a naboso, kolem spících zvonků
se culí do hladiny škopku
babička devatenáctiletá, totaleinsatz
kvete v režných šatech
a neobratně píše na rub podobenky
(s památkou na německou fabriku
co jí sežrala kus palce)
tomu, kdo ji v noci malinově učí
hladit v latince
v upominku
milovanomu Karluši
vinuje Liduška

 

Lenka Juráčková (* 1974 v Novém Jičíně). Absolventka Filozofické fakulty UP v Olomouci, nyní na mateřské dovolené. 2008 vydána básnická sbírka Sukně s hnědavými suky, Hněvín.Texty vyšly v PV 64.