Anna Adamowicz: Animalia

DIAGNÓZA

 

znám kraj který je kolonií svijonožců

 

každý svijonožec uzavřený

ve vlastní vápenité krabičce

žádný do ní nevpustí hrotnatku

ani buchanku ani chlopka obecného

 

nohatí svijonožci plivají nauplie

které před sebou mají celý oceán

a připevňují se těsně vedle sebe

lepidlem silným jako sražená krev

 

znám kraj který je kolonií svijonožců

vyrostlých na kůži velryby

co zrovna nabírá rychlost aby

se ze všech sil otřela o skálu

 

 

SYSTÉMY.KOSTRA

 

ve městě které okupujeme jsou všechna muzea

zavřená, všechny galerie vymřelé

– zbyla mi návštěva árijského těla

 

takže kroužím, s prsty pod obalem svalů

a jihnu každým švem, každým zvrásněním,

každým srůstem po zlomenině. očima představivosti

 

vidím ty kosti vybělené a umyté, pečlivě vyskládané

od stehen přes žebra až po sluchové kůstky

zbavené blány bubínku, nemohou se rozechvět

 

písničkami propagandy, odnést je do hloubi

Evropy vibrující prvotřídní ladičkou,

polykající všechny kůstky až k zalknutí

 

 

JE SUIS BABOUIN

 

„Kam jdou opice po smrti?“

„Do útulné jámy na stráni.“

 

ležím v cizí běli. podávají mi výpary snu k inhalaci.

zdá se mi o africké stepi, sypkých vršcích Sahary

a hejnu shromážděném kolem pro něžné rozloučení.

paviáni v tom rozmazaném výhledu plynule přecházejí

v hordu lékařů, co do mě noří nástroje.

vtom se dávají do běhu směrem k lidskému mláděti

na jiném studeném stole, otevřenému stejně široce,

a nechávají mě s osrdečníkem zejícím prázdnotou.

 

vůdce, plně zaujatý zavíráním dítěte, na půl úst říká:

cave is where the heart is,

sorry, bro