David Helán: Bohemia Energy Rhapsody

Dada-Vágna ž naprach Vanga baba Arte Dada-Banda, pal od Bonaparta Dáda, spadla vadlá brada bratra Brandla polospala marná Praga vadná zvaná zpatra nařval malá vana, rantla madla bradla zrada, malá dabérákama zadávaná brána hypokraba, sama půlkrab z gramca branca tramka socka zmoklá svokra z okna zhurta sotva schopna suťba cvoka, drama zdarma, prala na Ramadán zralá šutra varna prádla, karma snaha alá kamasutra


uvědění do rozparku s u mě v domě dým, svědění uvědomění tím Jack som rozprávkovač rozparčité sen sem do rozpuku mdlím, rozpracujů třeskutý rozkrašlovač parceluju um rozpařuju team, zpraku rozpačilý rozpažovač jako z parku hledím tímhletím nedivím se ani nevím, poplach rozporcuje Jožo Uprchlíkovo baže na bažině rozplaz pokrať major majó poklad bajo nad bazara marast, měla majlant mejla potlach

 

neodatart m lužní kulich skulím, povyk kušuj oflaškován polaškoval hrošík v kůži hroznýš, tantratáta poflakovač rozpráškoval v Jožinových kruzích, kapsář okrastinace kasty sestřenice ze střelnice, střel v bystřině sotva sobáš sovy nedopoví, kastrace pro kraslice nadranc na matračke v močál lekni komu leknín, sečká na kasařa sečka propast děcka, propal kokta podkástovač kočka podkasalo pod práškama kožich žemledada

 

lis na Vangelis m úlitba oulisknutých byla oblíznuta neoblizna u výlisků Vangelisů v lisu vendetného světevězně ve dne, ve tmě, větve květe nevědomě veď mě k větě, leťme k tetě vědmě, zvadnelizmu Databeuys nad tantamama nadraná tam mamá za tantiema, Dada Vanga, Ferenc obrať mě List nazaď propal Gandalf marna slámokapso zrada randál vosol marno sranda zdarma propaganda Pragamemno propadluju Ganga

 

rádobymayday s Dáda Vandam a závada Bond haha vandalism v mžiku vzniku vzlyku škytnu kinům vzkrytu, bezpokynů klidně knihou zhynu, aj evangelíků na žigulíku tatam e-Vangelisu gangbang v chacha, posama sám po osách octan odsát pocta pro sta pastva kama sranda, Ganga tama drama blackout palte parte kamasutra zhurta ducha aka Lobsang Rampů postděducha zpatra parta za aparát gangsta Vágna

 

sousoklí s dvorní podvojníci, kdy kdo napojí Harapese za ratolest, co potlesku do poklesku nepoleví polem horemdolem postesk co je potem to je potlem, pod tím provedeme lavinový atest, halekané literární úzkonosnosti zatrest, fotím to co zpotím, přímo na zápraží instalace naprotest, za využití jazykové agrobalancelerie dojde na ujištění návštěvníku, odtušeně nahozené duševně jsem atlet

 

brambořistěn m poroď poštou pošťouchnutě pro potěchu poťouchnutou pro škrob, šmodrchům jazykovo urozena jest munice uhozené intuice, smetí úděl světí úběl účel uleť na Ještěd, spočinuté do hovorlezeckého dole poleť, pozdě plémě lana podej rozpleť, číslo toto máš namísto arest, opráším textový materiál mrazem neobrzděn, jak když pražští, artefakturální předlohy ze základního tábora stádia vývoje na artefakty arctic

 

soky sou mi sochy ž nebuď aktiv, probůh nepobuď mi akty, způsobem ideové lanovky, budem vyvlečeni do kolbiště sothebie osud, sousoklí posuď zpecifické role, posud umělecké pole, defilovaného mentální trampolínou brambořistěn abakusu habakuku pokolení od deseti kojen, staneme se přihlížejícím, kdy to mi sovy, pojmy propisoty sokly, slovy seklí sotva sousouší se nedomohli, stanou coby, soky sou mi sochy

 

performaceutika ž zkrop trůn svrabu navrub rublu za zluč, rupnu natluč zubům zrubu zrůdu v srubu, kroť dvůr proudům napruď lůzrů z Lůvru, rozkroj napokon rozkrok rozkoj nadto zkon, Napoleon konvoj pochop rozkol nepokoj, nech napokoji pokrok napotom, průzkum Umprům prubnu cugrunt krišnům útrum, ztrop Trump špuntu drunk, roztop sirup struk roztrub strup, triumf natruc trudnu trup

 

Aghata von Christies ž give mi striptease, tý mí třídní třískni, team Cimický mistři ti jí vzkřísí, v krizi tryzny tříbíš, slipy chyby zařízni, vyhni, v křestní křivdy líhni, teenky vtipy křídy řídí synky kdyby, řízci ty ti hřiby vytřídí, tři dny v přízi, nepřízni di řízných zři mi o žízni, přísný plísní Britney klystýr v Christies, šprým stream rytíř přindi příslib dní mi kydni, přijmy příští příjmy chřestím trysky, co ty víš, co ti vysoutěží v Sothibies

 

těstopis m hněť teďhned z těst vpěst hlaveň v hlavě věď, vjem havět‘ tleskne nevejde gró tesknem, bědaže hned zvěd, zběhne bleda děsně spěšně nejez od oběda hampejz naveď namel nemehelán zamez běs, zavel celej vedle záběr, zaveď Hamlet za závěs, pamflet za parapet parapletem zameť, cestou vína cestovidno těstovínované cestopis text arest, dnes Arbes s Harapesem zatrest, restujeme z Arabesek azbest za ratolest naprotrest

 

stokojenci klihu m podkoleních kolekcí pop, kolední koketníci pokolení, kompaktně Miloš Šejn a David Helán komplet kompars Hamlet kompas, outlet kontra Kosmas sotva sova kontrakt, podelpělých jako Stokojenci klihu, perných inčích činů herních, užuž kušuj umčích hlušin buši z tuši, repasují performativně eklektivně aktivně efektivní kolektive afektiví hlučí Inčučůně kluci kočí skučím skončím kuší s lidu starou duší

 

foťkoleda ž přisvědčeje do dvou forem, sveď mě svědek čuji sborem, nasnadě je, na snídaně sněď mě sveter, spleť se světedějec svěděje mě teďhned, znesvětí tě kleky Peter, znudy rudý tuším vědec větve vědem Vševěd, kando vyvanule vyvalených větvení se vět, nejenže nejsme jenž než jen zebe tebe zvěd, tudy rušit musím, Dušín zdusí muších uší brky husí, unavujíc nejvíc zbuší liduomyl, vodou podkolední teď dnes hned

 

aqua akvizice do vody ž zkvalitnění služby a svolání na hromádku, za účelem vyhlášení České znárodni banky akva akvizice do vody, kdy vybrán bude dobro-vodník, by formou na vodě hypnotéky vztahu hypotetizér – hypnotent, bubliny z vody k rozpoznání, půjčky jako výhry bys dosáhl ne dříve než před nafouknutím a aby specialista na obchod s realitou, ba i na promlčování zatížených věřitelů, na vodě vypůjčil ti vody

 

kakaofonie ž vannabe vana A a B rádoby, kakofonie nepobij ve vaně na kakao nádobí, wellness van ceremonie škraloup na kakau membrána, brána a mem, mentální blána, Šeherezáda šeď zastav, serenáda za šeredná záda hudba Hubba Bubba vybraná, šokuj koupel pro pastory čoko Bathory, pasterace nebála se, bath dávala do stories, vana luxus kakaofon luxuj kakaofob po tom žádná žáha snob, sáhyb nezadá si s kterým kakaový bob 

 

mumlalalau s Heurektál ve vaně přespání, pocta Arciméďova zákona přepsání, čokolonoskopie Čochtan and Čachtický pán, samizdat vy snad se mi zdát, bath Marat chocholaté jazyk za kakao motám, Rátdovan Vančura čokotobogán do kakaa vodopád, těleso ponořené do vany zlehčené jest silou, která se rovná tíze, kakaa tělem vytlačeného do galerie, z šoku alergie soků jak je v knize, po kakau čoko servírujme k dialýze

 

Gaskpromace-Race ž kvasný Gasprom závod z macerace, promovaných v Gasku bez promace nanečisto perforace faux pas podpás v propadáce v páce propagace, rozpárám se padám v sandálatách lata, kde nemůžeš tam nasadílo nábojnicového namísto tam sifonových pásů kata, tama narvala sám bombičku a gas, čistojistý šprým-stream, sifonia tysisifon soda-šprým mi, meloun rozemelou synfonicky z plíny

 

slovo na konci tunelu s cugrunt to by čuměls, co ví jeden cumel, dej jeden den celej nezbedem, neleň zjebej vědec nejed nejeden, a že nanajeden jest za něj vytuleňuj zgruntu tunel, umě techtle ejhle tetelme se echt, všeumělec v telce svědkom vécko grantů mela, útrum slep to Umprum rosou utlum měla, sol tleskoslepost rosol svědka totok na počátku světa bolo světla jen se skvěla ztísněn z příze písmen zpřízněn zběla

 

chcíplpes stýplčejs m závod pinčů chcíplpes, s písmenama pinčes stýplčejs, herdek Hynajs nehyhňá sa hampejz Hynek hyml hernajs, pinkačům um rychločtecí příběh spíchne pevno znělo ocel, smělo docent sněhopěkno pělo pošel z něho osel, osol slovo posel nepopošel, závodistěn monumenal probuď na písmeno automapa, mantál tatam metál nepoduď nám autokrata, zábor na písmena závod jedem jako vrata

 

grankomanové m všemi doušky premiérovému, v duchu kakaovou vzpruhu,  posluhovači posluchače v kaši, oušky přinde k duhu, představení symbolicky završí všeliký zápas nejasného založení světa na kakau prémiového druhu, až je po něm veta
autor sama chlouba hltá, v prostoru galerie jako prostá repríz realizovaná běžně vpěta jako anekdota, dnešně zjevně spěšně nevypadne něžně ze mě kloudná věta

 

chachaos m invertovaný akt tu chová roli, vyrob mléka, vody, jak z kakaa tam představuje dvojice, přímo na místě ohledala a literárním způsobem zaknihovač zpodvodňujíce dojnice, po dva měsíce louhováním kolaudovaně kakaového materiálu vyzískané v kakaoblece, kakaový škraloup lidského měřítka uměřejíce, se sebou uměteleskům zůpělce, pohon blokace v kakophonu blekoce


půlpění s ovšem požeň výstavního prostoru pokud, za zády očisty nebylo již učiněno ve dřívějším termínu zůpělce, průběhu výstavy ocuď pocuď posuď podsuň osud odsuď hokus pokus, zostuď půlpěvce, do hry realizované na základě pokakaovanému na jazyku svárů, bude přístupněno již od aktérů z nejmenších včetně jejich doprovodu, zvyknu šlamastyku z Varů, tam servírovány sou nápoje formou člen mléčného baru

 

anestetika ž šou touto dobou dou pro vodu akce není vhodná, pro osoby s alergií na kakao, a co málem nejsou toho zrovna hodna, dále ale lidi ať se klidí od nás, marno snadno patrno, samo ARO na to ano, vana v uměleckém slangu břichovanna B rádoby, koupel Vančury kakaokapalina hrnek horké čokolády vytlačíme kakaa, reakce žaludeční na kakaoškraloup asák hasák pracant asák pracák nad časák za pražáka nasák náplava

 

Bohemia Energy Rhapsody ž závěr záměr zavel načež neteř načeš na terč, vírou načeř dírou závěť čestnou cestou šestou zteř, ted’hned čest sem těsknom, neseckomu cestou neceknou co by nesněd jakbysnět‘, nanačisto těsto cestom necestom, netěsnou, čerstvou bezvečeře nečeř přeceněnoseč, cestou švestek cez šest, knedlozevlo závod závoz, odvaz zvéráz porád sotva sobáš obvaz rozdražď nepodraž

 

NeformaC ž Perfo 4 Four NeformaC, for prerformance of four Fofor, Fór Fofor for Four, forward forte Foucoult groupment phosphor sofort non sport fortyfour – folklor plytko z plynu mi hned, že by vlivný vyhni v líhni výhni neodplivni, tatam co by se nemehlo na pometlo nachomejtlo žádný splíny, info napras svařák zlořád zátaras tam nařas, propast z atrap rajčat svazák trapas zařaď zas a zas 

 

Momifikace ž na Mothershipu  honorář de balsamiko, svetý ocet nebalzamikovaného komu syto, humores de Balzam za bazalkama anabazilikálního básní, obalomoučený jablečných, cizák Newton and vylijeme tě Tell, Adam nad jablka  bez legra akce štace East vylíhnu hned vylítnu na place, harbor Lavrovovova labour larva, lavírujó hlava lavor, Moma no-mad momifikát sotva vrávorajó z brambor

 

WhoMoreIsMe s Who more is me, humor ismy, humorism bratře humřiumři nebřebtněte mě kuřeumře, Boston bancrupt baby bonton popform Dejvid botox, postforma C poshmoderna bonmot from babybox butulotox, bonbon detox perform Bond storm Babybotox,
Ganga z manga Karpat, tam tchán Helán Nanga Parbat hnán na Manhatán k chatám, chmaták manha-nahat 


kakanoizace ž grankomanové Bro!U-Move? Dobrou-Umové! Dobrou s umrbou, no.. Dondou bloumno gumovém!! potom o tom toto vem, Granko obnoš krachonošov tuto, je grantonosovo a kakou obutých só nabukonabosorko, zgranka aria fobia vrták noso frťan aktovka kako kakaofka propadl sem performace, škraloup na kakau vyprodaná nevěstka vyprofilace and NefomaC 

 

armádašpásy ž pro C-dually, cedulární na nehumánní zmizme dumání, C-durální my zme CD buran burani, nečum že su nesu kečup ešus nesuš peču kešu, veršuj napůjč aušus verzus univeršus nepičuj, závod písmen návod kysnem náhon místopísmem z hecu, posel poster Vostel vosel pošel koudel kotel prošel nepopošel napovel, koště to me poser koze hostel pozer poště kostel z kouzel v koutě rozestel