Klára Krásenská: Drž se zpátky, řekl les

Stopy mimo sníh

 

Lesa jsme se báli,

drželi se v prohlubních cesty,

couvali jsme před tmavými houštinami,

tušili, že jsou místa zapovězená,

kde všechny stopy mizí.

 

Byly dny, kdy nebylo vůbec možno vkročit,

drž se zpátky řekl les a naježil se

určil vrány strážce: 

vydrápat oči lovcům,

sporami otrávit mlhu.

 

Přepadala nás mrákotná nespavost,

vidiny, stopy ve sněhu,

ráno jsme nacházeli ranky na rukách,

 

ale stopy jsme nenašli.

 

 

 

Závěrka

 

Nastavit musíš dlouhý čas,

oko se otevře a zavře,

mezi vteřinou a vteřinou

okamžik absolutního vidění,

zářez pohybu.

 

Pokaždé zjistíš totéž:

jsi průsvitnost, čeření vzduchu,

prostupnost hmoty,

kouřová stopa mezi stromy.

 

I tak jsi neklidná, opakuješ pokus.

Děláš pomalé, promyšlené pohyby.

Zjeví se ve tvém stínu něco, co není

tak docela

tvoje?

 

 

 

 

Vlasy mimo tělo

 

Teprve když si ostříhala vlasy,

ukázalo se, kolik má chlapeckých rysů.

 

Černé kadeře spálilo bílé slunce

ve vnitrobloku vinohradského činžáku.

 

Odcházela a myslela si:

teprve dnes mě uvidíš

ze všech stran.

 

 

 

 

II

 

A když nedáš pozor,

město se převrátí.

Budeš nucena jím projít z rubu na líc

všemi jeho opačnými směry.

 

Tehdy tě zachvátí neúnosný smutek,

jako když jsi mu pozdě v noci

chtěla odpovědět na otázku po smrti,

ale místo toho usnula.

 

Takové to tedy vždycky bylo,

ale nemohu, nemohu si vzpomenout.

 

 

 

 

Voda a voda a voda

 

Je jasnost ranního slunce

v zářezech povědomé krajiny

v noci mrzlo cosi se tu uzamyká

do ojíněných travin

do řinčení dravců

 

V noci k tobě mluvím

z holých stromů se spouští vlnění ptáků

světlo je měkkost bez povrchu

skelné nebe vzlínání povědomých světel

 

Je-li můj jazyk nejasný

i já jsem jako kouřová clona

a nezachytím-li se cizího

nejsem vůbec

 

Ty jsi celistvý pohyb

vytržený z betonových konstrukcí

všechno pro tebe je prostupnost

mizíš a zjevuješ se

 

Každý tvůj pohyb je teď čirý

neříkáš: muž nebo žena

myslíš jen: mé a tvé jméno

se prostoupí

jako voda a voda

 

 

 

 

Hlasy

 

Nejdřív snížíš kontrast a prohloubíš stíny

Bude-li šero vyvaruj se zrnitosti

 

Z pole se vzdouvá oblak drobných jisker

šumí křídlí se ševelí

celistvost je zachována jen tvar

se smršťuje a rozpíná

odliv světla

pohyb řas na říčním dně

 

po hmatu poznáš že je to hudba

myslíš si úžas a nejsi daleko

myslíš si něha 

 

v lese necháš diktafon a zaznamenáš hmotu úmlku

stopu mezi puknutím kmene a růstem ledu

zaznamenáš hlasy zařekneš se

nikomu nic – 

pod srdcem ukryji –