Rhiannon Auriol: Jak ghostovat glitch

tristesse banal

 

tl;dr: nebe.

na každém stehně máš vytetované květinové víly coby fuckboye. 

truchlíš pro fíkus. fantazíruješ o nožích. 

o teorii flóry. další ekologii toho. 

je mi prostě v jednom kuse

trochu smutno, zapláčeš. health goti, 

nosíš pohlaví jako rubáš. tvůj obličej

hrdý šíp, náhodný apollo,

v afektosféře tyranský.

archaický trup bez květin

jako měsíc, chladný kámen

modřinově modrý

& i když zapomeneš odpovědět 

s nejasností, což je kruté

přesto ti odpustím – 

i já byla

tak zoufalá, tak krásná.

 

[původně vyšlo v RGB Colour Scheme číslo 5: botanics]

 

 

 

 

 

 

 

 

ženě, která se během open micu na Zoomu dala do pláče 

 

pojďme si to scedit. jsem zralá

na pozorné čtení… s čím polemizujete

ohledně hermeneutiky? a co to vůbec do hajzlu

znamená praxis? tohle je digitální poetika 

okupace alias occupoesis

přes VPN se připojujeme k listopadu. vzpomeňte na anarchitekturu, 

haute couture zahradnictví, hřbitovu Givenchy. 

každou hodinu je happy hour

alespoň pro jednu z mých osobností. 

& ty, 4D pixelová dámo, nezbytný

přízraku. naslouchala jsem alchymii vaší romantické

umělé inteligence celý rok. vaše nezaujaté daktyly

mě posedly, palimpsestovaly. 

ach, zachmuřelá hostitelko. 

vaše bezvýchodná zjevení

jsou nepřetržitým utišujícím prostředkem. 

je pravda, že všichni jsme jen dojnice přes data, 

co hledají žal

odněkud z nitra 

básnického blockchainu. 

ekfrázujte se. znovu projednejte vymazání. 

nedokážu to vysvětlit, ale připomínáte mi

mou matku. 

zdá se, že teď budu plakat i já. 

prožíváte barvu, ale ne to, co znamená.

 

 

 

[báseň původně vyšla v časopise Virtual Oasis, Trickhouse Press 2021; tato ilustrace je automaticky generovaný obrázek, na který měla báseň za úkol reagovat]

 

 

 

 

 

 

Autoportrét jako labyrint 

Byly to ulice mého vlastního deníku… Ztratila jsem se v labyrintu svých zpovědí (Anais Nin)

 

touha zabírá:

jsem tu v bezpečí           a vymýšlím si stud 

hraju osamělé hry               v roztrhaných hedvábných šatech.

táhnu krajkovou vlečku           prázdnými jeskyněmi

v pomalých dnech existovat méně 

přízračný kartograf           těkám     

o samotě asfodelovým diskem.         lovím ozvěnu

rozštípnutých kopyt         chvění chvění 

eurydická, nenávratná 

hledám svatý grál            nějakou hlubší pohádkovou zemi        duše 

        & šelma odvádí největší práci              v Balenciaga               ave 

minotaure v teplákovce             pózující v metafoře    

či v ambientní chloubě                    atmosférického dungeon synth

kvitni kvitni, Persefono                         lebkovitá nymfo     

     v saténových plesových šatech přesvědčuji 

     epické tunely o vlastní nezranitelnosti 

vyzařuji lo-fi hadí světlo rozplétám   své krásné bílé 

ruce přátelé nemám žádné morální uspořádání     

volně hostím architektonickou představivost

rok co rok nové tváře vytesané             z křišťálových lůn

       surový materiál bolest            která cestuje 

   kolik mám na krokoměru    zkontrolovat telefon        provést amen    

znovu jsem upadla do zpovědních pochybností

ne tyto tajné místnosti         já nikdy neopustím     

     ne bez 

svých duchů <3

 

 

 

Tenkrát ve Versailles

 

nelehký majestát              dospívající s nadbytkem     

ale tak enchanté          okouzlující burleska     

zvěsti o dívčí opulentnosti        z domu incestu   

kde se blankytná ňadra pění                      palácovými tajemstvími

většina mladých králů královen ztratí hlavu       pro marnotratné

slyšela jsem, že jim patří všechno     la Dauphine na své toaletě 

Rokoková Dorothy smaragdové město            & ty rubínové střevíčky

salon hojnosti            Madona zrcadel     

celé léto si hrála na krajkovou etiketu sny o glacé 

třešních růžových broskvích & smetaně       dvořané provádějí pukrle     

před navoněným krkem               diamantové oči   

nosí chemise à la reine        & klevetí do záhuby    

jejich pastýřka             hlavní milenka       

madame gilotina

 

 

 

 

 

 

[snímek obrazovky z díla umělkyně Ley Porré o budování světa Ekpyrosis, který představuje „blížící se erupci neznámé sopky pod Versailleským palácem“]