Tomáš Roček: Kolonizuji druhého

Tomáš Roček: Kolonizuji druhého??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️??‍♀️„Verše Tomáše Ročka organizuje zvláštní těkavý pohyb. Jejich grimasy, gesta a obrazy jako by přicházely z několika míst současně. Efektem tohoto pohybu je znejistění, které Roček usměrňuje v přesahu více-než-lidského světa či vědomí sebe, který je známý například ze zážitku s psychoaktivními látkami. Podstatnými rozměry těchto veršů jsou také témata, která je prostupují: pohybujeme se na trojúhelníku s vrcholy v Africe, Americe, Evropě, který je geografickou metaforou kolonialismu a zároveň otevřením perspektivy globální povahy dekolonizačního hnutí. Podstatné je také napětí mapy a území, či přeneseně bezprostřední zkušenosti a její racionalizující abstrakce. Roček ve svých básních formuje jakousi negativní mapu, která znemožňuje přehledné uspořádání, izolaci prvků a jejich ovládání. Básně se stávají pozváním k nejistému ohledávání krajiny, v níž rostliny obývají lidská sídla a slova žijí vlastním životem,“ píše k výběru Jakub Vaněk. Tomáš Roček (*1988) je multimediálním umělcem, který pracuje především s videem a textem, ale vyjadřuje se i skrze další média jako jsou zvuk, malba, performance, objekt. Jedním z aspektů jeho umělecké praxe je recyklace a udržitelnost. Vychází mu básnický debut s název V Torontu prší (Malvern 2021), je zakladatel festivalu Trsy, který tematizuje udržitelná spojení mezi uměním a krajinou.

Posted by Psí víno on Wednesday, January 12, 2022

 

video by BCAA