Antonín Zhořec: Rejpnu si do solární bouře

SVĚTLOČIVNĚ

 

světlo letí: pohladí ho po řasách

 

pomalý nejasný popis svícení do očí (scénická poznámka):

ve výšce nárazy úderného světla uprostřed rudá po krajích fialovo

uhýbnutí problesknutí ve vidění vyplavení praskání vrstvených skvrn 

limetková žluť míří k inervaci břink světelný průplav purpur a nach 

 

choulím se k tobě v oku obra

očekávám mrknutí

 

 

 

 

 

BRŇ

 

* volám po participaci čtenářstva 

za po jím zapo jím zapojím

hned rychlost světla je poslední omezení

pulzující prsty drží obrazovku 

těkavé zrnivou

 

dočasnost        rozložení na ploše

včasnost           vzpomínka na podsvícení 

zčernání          poletuje mezi víčky

 

brní mě ruce    pouštím všechno

vypojuju 

vypojuju 

brň *

 

 

 

SLUNCE UBÝVÁ, NIKDY HO NEBYLO MÍŇ

 

slepec křičí soleil, soleil !

              horká žlutá, vzpříčený paprsek v ústech

              píchnutí v boku, ožehnutý knírek

 

slunce ubývá! nikdy ho nebylo míň!

opelichané paprsky padají na zem

zakrývám si oči (na svit jsem nikdy netrpěl)

třeba uvěřím, že už není tma

 

slunce ubylo! nikdy ho nebylo míň!

slepec křičí soleil, soleil

kdybych s ním mluvil, výrazně bych gestikuloval

hovádka se schovávají před sluncem

 

rejpnu si do solární bouře

 

poslední rozpuštěný paprsek

nad svícnem

pode mnou, nade mnou i ve mně tma

           sluneční vředy pod kůží

           uhlíky pod nohama

zhasíná nezbývá dobylo

ne: děje se nám to všem

 

soleil,

slepec křičí

má teplou kouli 

teď si mě poslechněte

třeba se něco přiučíte blbečci

…soleil

my kouli nemáme

 

 

 

STĚNĚNÍ

 

dříve zedník      rozhazuju kolem sebe cihly 

nyní stěnař        čekám na zdi

 

já jsem tě tady rozšlapal a zasednul

– to nevadí, hlavně, že můžu odejít

níž níž níž

překračuješ moje hromady

 

nedostavěný a v rozkladu

jinak bych byl třeba ochotný

rozškrábat kůžence

kdyby bývávalo 

rozsypky před očima

něco ze mě ve mě chvíli vydrželo

pod stěnou je díra

 

býval jsem výraznější: dějný

teď jsem krčivý: rozdrolený pod zdí

 

v díře jsem já

odsekneš mi prosím ruku? rád.

hlavu si prošlápnu sám

 

rozhazuju cihly – dojdou

rozhazuju rukama

s každým schodem padám dolů

 

 

 

SHON

 

zadechnu se změlka

průhoř se mi zřadil do průdušek

 

zadržuju dech, jinak uteče

                nelegální odvody vzduchu

                malé ohnění po stranách nádechu

 

povalený tíhou vlastního těla zakazuju hovor

mrholím slova na jazyk

sakra práce

obejmi mi hlavu, nebo neřeknu nic

 

rozlámu si kosti v tygřích očích

nohy napůl: dočista dojasna

 

běžím vedle

nohy zbabělkyně: přísahám, že mi odcházejí 

doběhnul jsem sám sebe

zakopávám vytoužená nepřesnost

 

mršky zdrhavé: nohy se zaběhly

potvora mrštná: klopýtavý dech

 

zástava

 

 

 

 

MŇAM

 

nebuď rozjívenej!

jsem rozjívenej

 

laškovně napínám a krčím nohu v koleni

tak co, jdeme na to?

kruhové pohyby v oblasti pánve

 

roztáčí se mi voči

vžum a tak dále

řasy napřažené směrem dolů

 

teď pozor! jde mě líbat múza

já jsem tenhle týden úplně skvělá

 

vytrhávám řasy levého oka

ty na pravém slezly samy

je večer: vypadávám z postele 

i pro mě byla vždycky malá

oba se sem nevejdeme

 

ráno vstanu a vykloubím si koleno

ráno vstanu a sežeru si oči 

 

 

 

 

NĚCO SE DĚJE V ZÁVORKÁCH

 

dýcháš na mě vroucí vodu

od slova utíkám: teču

vyndavám pevnou půdu zpod nohou 

 

vidím dveře

klepu (se)            nepustí mě dál

                               stažené půlky

                              zadeční prohlubeň tam, kde běžně nebývá

polechtám dvěma roztaženýma chodivýma prstíkama

                              kukátko

 

vidíš

od slova saze: vysazené dveře

odcházíš

z prostoru, zpravidla uzavřeného

od slova nezájem: nějací zoufalci

si na rohu povídají o změně (jsme to my)

 

potkávám myšlenku, je mazlivá

moje ruka nahmátne kliku

kliku držíš v ruce

jeden smutek se dotýká dalšího smutku

 

čeříš ve mně vody 

(odtékají)

ťuk ťuk 

od slova vír: otevírej