Jakub Vaněk: Slepec

SLEPEC

 

Neustále, vždy znovu, se

v myšlenkách a skrze pocity

očišťovat, abychom

k věcem, zvířatům, rostlinám

 

přistupovali jako k lidem,

jednali s nimi a především

o nich přemýšleli jako o lidech,

 

nikoli jako o ponížené,

manipulované, znásilněné

a zavražděné části nás samých

nebo jako o otisku nezbadatelnosti.

 

Tohle jako mě dohání k šílenství.

 

 

 

 

*

Slyšela jsem, že jsme tak necitelní 

z přemíry citu. Tomu se musím smát.

 

Žila jsem ponejvíc s lidským stínem,

ale pořád jsem slyšela: jsi naše slunce.

 

 

 

 

*

Jde známou cestou,

až vejde do domu,


ale když rozsvítí, dům nikde.

 

 

 

 

*

Já je to, co přijde 

do slova: stat 

rosa pristina nomine.

 

Ten, který mlčí neví, 

zda nějaké slovo 

vůbec může přijít.

 

Pak je tu stav, kdy jsme připraveni

na jakékoliv slovo, ne jinak:

stav, kdy nejsme připraveni na nic.

 

Nic nás přimělo se nepřipravovat.

Když rozsvítí, dům nikde.

 

Světlo slova, 

které nás připravilo

o dům.

 

Světlo slova, kterým

jsem si nechala připravit

dům v tom, co nevidím.

 

 

 

 

*

Toto jako mě dohání 

k šílenství: čím slova 

 

mlčela, bylo růží,

než se stala slovem,

byla slovem, než se stalo?

 

 

 

 

*

Na každý den

jiné tělo, ať nemusím

mlčet, tedy ať můžu

 

mlčet, protože není vše řečeno.

 

Učit se tichu,

které nás odnaučí.

 

 

 

 

*

Když se kdosi zeptá proč,

oznamuje své předjímání,

jímž zbavuje tápání všeho smyslu.

 

Wo sind sie geblieben?

 

Jde známou cestou

až vejde do domu.

 

 

 

 

*

Jediné umění: zbavovat se,
důkladně promyslet konec,

který nepřijde. Ozvěnou

odhozeného kamene
se slovo stane hlukem.

 

 

 


*

Nabrat slova do dlaní,

co v nich vidět? Obnovu, 

 

která nás znovu upomíná.

 

 

 

 

*

A slova zatím zmrzla.

 

Mám teď na obličeji

masku jako z kamene.

 

Zírám na masku,

jíž jsem se stala.

 

Odhazuju, znovu.

 

 

 

 

*

Voda začíná proudit pod ledem a ten se trhá,

poslyš, tohle ticho umíme slyšet.

 

Kámen jako list zbavený větve.

 

Kámen není list. 

Slovo není slovo.

 

Pořád dřepíme 

u této řeky, ani

kámen, ani list.

 

Možná balvan nebo nachýlený

strom by byly k brodu.

 

Slovo kámen a slovo list,

chladný dotek toho,

co teče.

 

 

 

 

*

Tiskneme se ke kůře stromu,

každý na jedné straně kmene.

 

Viděl jsi někdy strom takhle růst?

 

 

 

 

*

Všechno vyrůstá z hmatu,

dotek prstů nebo dotek dřeva.

 

Myšlenky, gesta, pocity: vykvétají,

zbarvují se a opadávají. Je to 

jednoduché, větvíme se a odumíráme.

 

 

 

 

*

Sedím tu a přikládám

špalek za špalkem, spoustu

trpělivých let zmizelo v tomto ohni.

 

Tanec listí a tanec větru.

 

 

 

 

*

V noci jsme házeli kameny

a teď o tom mluvíme.

 

Ozvěna, na hladině 

listy unášené vodou.

Pozorujeme kouř.

 

Mlčím, když mluvíš a nejsi tady.

Oba mlčíme a oba mluvíme.

Kde je toto místo?

 

 

 

 

*

Vítr serval ze stromu 

listí a žene je nad řekou.

 

Nikdy jsem nebyla tak blízko.

 

Kořeny v tom ohni 

zavoněly zvlášť omamně.

 

Jako už teď.