Elena Pecenová: Terénní poznámky, YPSILON DVA

Elena Pecenová: Terénní poznámky, Y2

Elena Pecenová: Terénní poznámky, YPSILON DVA⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓⛓„Pecenová hraje šachy s prostorem a člověkem v něm, a často tak testuje řeč/popis v patové situaci. Začátek pátrání se v mžiku obrací v jeho konec, sledujeme odmazávání od objektů, smyslů, dění i činů, „pozorovatelé se stávají objektem pozorování“. Pecenová pomrkává na svého autora – formuluje si pravidla, která platí spíš pro situaci v níž s text nachází, než že by se jimi cyklus řídil – již v typografii názvu (Y2) můžeme vytušit soutok objektu a subjektu – jen je třeba nečíst, ale spíš se dívat. Při verši „neotevírám něco, ale ve prospěch něčeho“ si představuji, že mluví o prohlížeči, že mluví o vazbách hyperlinku. Nebo se mýlím, čtu-li sadu čtyř pravidel v úvodní poznámce jako itinerář někoho kdo tráví svůj život v záložkách a nových oknech? Jsou to rady na cestu do pomyslného IRL? Kdyžtak mě zastavte… Anebo trojverší: „pozorované se stává vědomé/ zpomaluje tak prudkost odrazu/ a trajektorie pohledů se stává kolejištěm náhod, „ – vidíte v něm také uživatele utopeného v režimu programu? Tematizování zdroje světla a svícení, něčeho společného, záměrné nedokonavosti, cosi co probíhá současně – ale ne úplně, dívání se na sebe a tudíž nemožnost uchopovat co vidíme, opakování, dvojdomost jazyka, hranice, které lze popsat jen jako hranice čehokoliv, a přesto víme, že se jedná o významný předěl; mě vede k přesvědčení, že se nemýlím. Pecenová se pokouší o nádech v hlubině digitalitou ovlivněným přetlakem vjemů, a osekává je, šnorchluje s hlavou v dračím doupěti všednodennosti nasycené náročnou zkušeností s digitální kulturou, ve stejnou chvíli rukama sahá na dno a nahoru vydechuje zprávu, která se musí umět číst,“ píše k výběru Luboš Svoboda.Elena Pecenova (*1994) působí převážně v Praze, kde studuje na Akademii výtvarných umění obor Intermédia II. Je finalistkou a držitelkou zvláštní ceny poroty v Literární soutěži Františka Halase a je také držitelkou prémie v literární soutěži Básne SK/CZ 2019. Ve své práci se zabývá performance a přesahy textu do medií současného umění.video by BCAA system

Posted by Psí víno on Sunday, January 31, 2021

 

video by: BCAA system