Libor Staněk II.: Text čtený větrem

Libor Staněk II: Text čtený větrem????????„Líbí se mi to prosté gesto, které spočívá ve vystavení vlastní knihy přírodním vlivům. Skoro by až k tomu nebylo co dodat — mohl by to možná být jen jeden verš, a tím by to haslo. Avšak Staňkovi, který není jen básník, ale i literární teoretik, to z nějakého důvodu nestačí, a vrací se na místo, kam svůj debut Drolení zavěsil — do zahrady u otcova domu — a zkoumá ji a zapisuje si, snaží se možná své dílo nějak „nahlédnout“, anebo se s ním literárně usmířit. Dílo, které se skládá z videozáznamu a „deníku návštev,“ vnímám jako tichou teoretikovu výzvu k prozkoumávání environmentálního tématu v lyrice, tedy i jako pokus konfrontovat ty nejzákladnější prvky přírodu a čtení otázkou — jak číst a psát pokud zacházíme s mimolidským?“ píše k výběru Luboš Svoboda.LIBOR STANĚK II. (*1990) vystudoval obor bohemistika na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. V současné době tamtéž studuje doktorské studium. Předmětem jeho zájmu jsou dějiny novější české literatury, zvláště současné české poezie. Na toto téma přispívá svými esejemi a recenzemi např. do časopisů A2, Full Moon, Host nebo na portálu iLiteratura.cz. V roce 2019 vydal svůj básnický debut Drolení v nakladatelství Dobrý důvod. Je rovněž kurátorem básnických čtení na hudebních festivalech Okolojeles, Vivat Vila a Luhovaný Vincent. Hraje v kapelách Sýček a Walden. Společně se svou sestrou Barborou Koritenskou je zakladatelem spolku Živá vila, který se už několik let snaží zachránit cennou funkcionalistickou Kralovu vilu v Prachaticích.

Posted by Psí víno on Tuesday, April 12, 2022

 

 

 

22.1 7:54, 2021

Získávám odstup

 

 

13.4 11:52, 2021

Střet mezi 

zapsaným a nezapsaným 

neustává 

 

 

 

1.6 12:18, 2021 

Nebylo potřeba opisu 

 

 

 

11.6 8:08, 2021

Nenavštívena 

kvůli hádce s otcem 

na jeho narozeniny

 

 

 

23.7 12:11, 2021 

světlo

 

 

17.9 10:01, 2021 

Zářijové světlo není 

nikdy stejné 

 

 

21.9 0:31, 2021 

Zahrada nemluví

mluvím jenom já

 

 

 

14.10 21:16, 2021 

Neinspirovala se ničím 

co jí obklopovalo 

Poštvala proti sobě 

okolní znaky v zahradě

které začaly přepisovat 

sami sebe  

 

 

 

16.10 12:08, 2021 

Už nemůžu mluvit natož psát

Střež se vyslovit nahlas

jedna z básní 

tě zaškrtí

 

 

 

11.11 18:05, 2021

Od severovýchodu 

vane mírný vítr 

ojediněle mrholení 

zataženo nízká oblačnost 

maximální teplota 4.3 °C  

světlo dopadá na str. 37

 

 

 

27.11 6:15, 2021

Nemohu spojit nic s ničím

 

 

 

29.11 16:59, 2021

Prostor 

který netečně mlčí 

 

Ze setrvačnosti narůstající nenávist  

 

 

29.11 18:18, 2021

Verše pojdou