Bouška, Kašpar, Janota, Ocásková, Ondreička, Trdla: Texty z izolace II.

 


Kamil Bouška

 

Případ

 

Ať se snažím, jak chci,
vidím jenom hřbitov.
Lidé se pracně zvedají z hrobů,
aby do jiných padli.

 

Potácejí se v mračnech vážna
od rakve k rakvi, ale bez piety.
Neprohodí spolu přitom ani slovo.

 

Rozhlasové stanice hrají
sentimentální písně o lásce,
televize vysílají nekonečné detektivní
seriály, ale tady jsou už dávno všichni
mrtví a pachatel nikde.

 

 

Böcklin

 

Malíř ještě za svého života požádal naše
ostrovní město o rezervaci ubytování.
My se rozhodli mu vyhovět a připravili pro něj
jednu ze skalních pohřebních komor
opatřenou iniciálami jeho jména. Pan Böcklin
nám za to slíbil vyhotovit obraz našeho
ostrova. Pět verzí obrazu vyhotovených
Böcklinem jednoznačně svědčí o jeho lásce
k našemu domovu. Samozřejmě, že jako živý
nemohl malovat ostrov z jiné než jižní strany,
odkud  k nám připlouvají noví obyvatelé.
Jako živý se nemohl ani vylodit na našem ostrově.
Přesto se mu podařilo téměř plasticky zachytit
jeho charakteristickou atmosféru. Böcklin
pojmenoval svůj obraz Ostrov mrtvých. Navzdory
tomu však na pevnině ostrova žádní mrtví
nejsou. Jediný mrtvý na obraze teprve připlouvá
k ostrovu. Tato skutečnost některé čestné
představitele našeho města uváděla do rozpaků.
Očekávali, že se budou moci těšit ze svých
portrétů podle umělcovy fantazie. Malíř zaživa
zkrátka nemohl znát skutečný život mrtvých
na našem ostrově. Kdyby měl možnost vylodit se,
jako všichni čerstvě mrtví, a vstoupit do hluboké
temnoty mezi smutečními cypřiši, které tak věrně
umístil do centrální části svého obrazu, prošel by
jejich mrazivým stínem přímo na severní polovinu
ostrova. Teprve tam by se s námi setkal. Viděl by,
že život mrtvých se příliš neliší od života živých.
Viděl by parky, dětská hřiště, náměstí, kavárny,
restaurace, úřady, správní budovy, a jistě by ho
jako umělce zajímaly galerie, výstavní síně,
a nepochybuji o tom, že místní bohéma by ho přivítala
s otevřenou náručí. Ostatně nyní je pan Böcklin
mezi mrtvými velmi ctěn. Ale tu část ostrova,
kterou namaloval na svém obraze, mrtví nikdy
nenavštěvují. A výjimkou dnes není ani Böcklin.
Mrtví, kteří připlouvají k našemu ostrovu z jižní
strany, ještě nejsou zabydlení ve smrti.
Smrt je v nově příchozích ještě příliš čerstvá.
Smrt v nich nedozrála. Na těchto mrtvých jsou
ještě patrné sedimenty života. A život je virus.
Pro obyvatele ostrova je tento virus velmi nebezpečný.
Vedení našeho ostrovního města kvůli němu vydalo
vyhlášku, která mrtvým zakazuje zdržovat se na
jižní polovině ostrova. Kdyby se malíř v době,
kdy maloval obraz, dostal na sever, shledal by,
že mrtví mají povinnost nosit na tváři roušku.
Nošení roušky není mezi mrtvými v oblibě, ale
chápou nutné preventivní opatření. Všichni nově
mrtví jsou nejprve izolováni od ostatních mrtvých
v takzvané karanténě. Karanténa představuje
přechodné období, během kterého by měly zmizet
veškeré sedimenty života. Často ani mrazivý stín
cypřišů nedokáže spálit a neutralizovat život
v mrtvém, který právě připlul. Domestikovaní
mrtví nosí pod rouškou v ústní dutině ještě roubík.
Ten ochraňuje živé za mořem před naším tajemstvím.
Někteří mrtví se obracejí k světu živých
a stěžují si, naříkají, nebo žalují. Ačkoli to není
případ našeho umělce, i on má z preventivních
důvodů ucpaná ústa roubíkem. Malíř něco
věděl o našem tajemství. Nejen, že během života
prodělal mrtvici, ale než zemřel, pochoval
osm ze svých čtrnácti dětí. Není náhoda, že právě
on směl malovat náš ostrov. Nikdo z nás tady
nedokázal utěšit jeho děti. Böcklin totiž
věděl, že mrtví rádi pochovávají živé.

 

 

 

 


Pavel Kašpar

 

První kolo

 

Budeme se společně

přejídat.

Pak se budem válet,

hladit se, šoustat.

 

A nakonec se zamilujeme

do myšlení.

 

Ze zálohy nás napadnou

necudné myšlenky

a rozežerou poslední

zbytky naší soudnosti.

 

Přejezení, uválení a našoustaní

si pak z nudy

vzájemně vymyslíme

vlastní konec.

 

Zazní gong.

 

Takhle nějak vypadalo

naše první kolo.

 

 

Osobní strážce

 

Když umřu,

budou se mi po hrobě

válet jen psi nebo i kočky?

 

Kdo z nich je lepší

osobní strážce?

 

Kočka popel.

Rakev pes.

 

 

 


VÍT JANOTA

 

 

***

 

Hovořit o tichu

jako o puklině

kterou na povrch vyhřezávají

skryté vrstvy izolace

 

O tichu v dlouhých halách na předměstí

 

O jalovém dozrávání

v ethylenové atmosféře

 

Představoval jsem si

jak andělé v kruzích klesají

do prázdných ulic města

 

Jak se v táhlých spirálách snášejí

k rozzářeným oknům bytů

nanejvýš jen lehce omámeni

sladkou vůní svíčkové

ve stoupavých proudech

nad výduchy kuchyňských digestoří

 

Představoval jsem si

nehybnost mrtvého moře

když ostří sekery je již přiloženo

ke kmeni stromu

 

Nehybnost

jako jedinou modlitbu

nad lysým temenem

všemi opuštěného kopce

 

Kdo mohl tušit

že mlčení bude zprávou

na kterou jsem čekal

 

 

 

 


HEdvika Ocásková

 

 

 

 

 

 


Boris Ondreička

 

Spev o Sile

 

možno je tá sila

iba odvaha,

možno je tá odvaha

iba sociopatická bezohľadnosť,

možno je tá sociopatická bezohľadnosť

iba nemohúcnosť,

 

…,

 

toto nie je solidarita,

toto je len chabý sediment pudu sebazáchovy

v udalosti mäkkého ohrozenia,

ktorý sa v záblesku zmení

na sadistický egotizmus,

keď sa udalosť vyhrotí na tvrdé ohrozenie,

 

…,

 

táto izolácia

nie je moja negatívna utópia,

táto izolácia

je naša pozitívna dystópia,

 

…,

 

apríl 2020,

karpatský les,

 

 

 

 


MArtin Trdla

 

Love Story

 

Ekonomika klesne o 5, 6 procenta.

Kvůli koronaviru.

Festival Oktoberfest letos nebude.

Kvůli koronaviru.

Hokejbalová extraliga byla definitivně zrušena.

Kvůli koronaviru.

 

Ztratil jsi klíče a peněženku.

Kvůli koronaviru.

Nespíš s ní.

Kvůli koronaviru.

Nemáte si co říci.

Kvůli koronaviru.

Zfackoval si ji.

Kvůli koronaviru.

Odpojili vám plynoměr.

Kvůli koronaviru.

Vytekla pračka.

Kvůli koronaviru.

Okradl si ji, když spala.

Kvůli koronaviru.

Opilý pelášil stovkou městem.

Kvůli koronaviru.

Pozvracel sis nohavice.

Kvůli koronaviru.

Lhal.

Kvůli koronaviru.

Všichni jsou dementi a debilové!

Kvůli koronaviru!

 

Přesto se natřásáš,

jako kdyby si vyvinul vakcínu.

 

Proti koronaviru.

 

 

 

Dluhy

 

Seznamy mrtvých

čteme se stejným vzrušením

jako výsledky víkendového kola

nejnižší curlingové ligy

v jižním Brantfordu.

 

Silné jitření přichází pouze,

když se soutěžící v reality show

překocuje štrúdl z plechu

a její soupeřce vadí

připálená burbuňská

i tvrdé maso u hlavního vchodu.

 

Datum narození dcery

výhru ve Sportce stále nepřináší,

na e-shocku objednáváme

příští špatnou zprávu,

všechny citrusy světa

hnijí pomočeny v pisoárech,

nedávné opravy se

musí znovu rekonstruovat.

 

ČEZ odpojuje

světlo na konci tunelu.

 

 

 

Byty

 

Ze zamčených kotců

skenujeme dvorek.

V dozlatova upečeném podvečeru

na něm po myši

s ryčením draka

chňapá pastička.

 

Naše ústa připomínající

prasklé kýble

jsou ošoupaná hihňáním.

 

Obličeje kolem nich
plandají

jak zaprané hadry

na podlahu.