Cyklus ukrajinské poezie: Ukrajinský básnický exil – Olena Teliha, Jurij Darahan, Vira Vovk, Jurij Tarnavskyj

Olena Teliha 

 

***

 

Všechno – jen tohle ne! Ne těm dnům poklidným,

kdy šeď se usadila ve slovech, 

myšlenky podobné uhlíkům řeřavým   

a přání v zaprášených okovech. 

 

Jen trochu větru, smíchu nebo zloby!

aby se chtělo skrz rez mříží rvát.

Miluj a nenáviď! ať nahlas někdo poví, 

Zas bude za to stát – žít nebo umírat!

 

Neboj se dnů spletených do uzle,

bezesných nocí, zamlžených rán.

Ať pořeže čas tváře – dobrem nebo zlem!

Ať srdce pálí drobnokresba ran!

 

Obcházej stín. Hru tvou ať vášeň žene,  

neboj se záře, která oslepí, 

po parném dni hrom zahřmí vytouženě 

a blesk jak střela z mraků vyletí.

 

Večerní píseň

 

Den chladne za okny

a v oknech první přísvit…

V moji dlaň uzamkni

svůj hněv i s nenávistí. 

Slož na má kolena

kamení krutých dní,

u nohou zhořkne mi 

tvůj pelyněk stříbrný. 

Srdce jak pták vzlétne,

kde obloha je čistá, 

tvé tělo se vzepne, 

na mých rtech najdeš přístav. 

Teplo laskavých rtů,  

jak dítě, když se směje, 

zhasí pekla vatru,

co plápolá za čelem. 

Až zítra polnice

prorazí prostor rána – 

do mlhy procitnem,  

pak zdvihnu tě já sama. 

Na svůj pláč zapomeň. 

Já vypláču ho večer!

Polibkem vyzbrojen  

jak naostřeným mečem –   

abys vprostřed zteče

měl pro mlčení i křik 

rty jak čepel meče 

v ten rozhodný okamžik.

 

 

 

 

 

 

Jurij Darahan 

 

Kavkazské 

 

Kde skály hledí do propasti,

kde jak poéma plyne svět,

nad spánkem malých usedlostí

jak stužka modrý aksamit.

Tam slyšíš prudce hučet řeku,

divoké zpěvy vrchovin,

a teskný nápěv z minaretu

zpívá šedivý muezzin.

Nevím, snad pohasíná slunce, 

průzračný den se rozsype…

Mizí škvírami okenice 

korálky táhlých modliteb. 

 

Praha, duben 1924

 

***

                  Věnováno Renhevyčovi

 

Slunce za obzor se schová,

to kozácké ještě nevychází…

Fialková step, fialková,

houštiny trav se ve snu plazí.

Jen kalužník voní tesknící,

v peřejích pelyňku svoje listy topí.

Zdráv buď, příteli můj, měsíci,

Sejdeme se spolu v stepi. 

 

Poděbrady, 20.9. 1924

 

 

 

 

 

Vira Vovk

 

***

 

Jsem z plemene větru, blesku, souhvězdí a moře.

Síly celého světa ve mně hrají své koncerty.

Jsem vepsána do jejich partitury stejně jako cikáda,

jež cvrká na kůře starého fíkovníku pod oknem. 

 

Černé akáty 

 

Nevím, čí ruka houpe

tou sítí rozpjatou k odpočinku,

kde břeh se stává bílou vidinou.

 

Čas cedí písek z dlaně do dlaně

a smrt snad slabě ťukla o okenní tabulku

větvičkou černých akátů. 

 

Hříšnice

 

Když spravedliví běželi

kamenovat hříšnici,

dovolávali se práva a Božího svědectví.

 

Když spravedliví běželi

plni svatého hněvu,

zabředli po kolena do země.

 

Spatřili před sebou

hříšnici, která stála ve vzduchu

průzračnější než okvětní lístek třešně.

 

 

 

 

 

Jurij Tarnavskyj

 

Ukrajina

 

Tvoje území se neprostírá  

přes hory a po stepích,  

ale na polokoulích milionů srdcí,

skrze neviditelné prostory písní.

 

Nevytvořila tě historie,

ale touha po tvojí kráse.

Narodila ses v duších jako poesie,

tvůj název zní jako metafora.

 

Země vytvořená ze stenů a modliteb,

strašný producente smrti,

ne náhodou svým tvarem 

připomínáš rozžvýkané srdce.

 

Závěť

 

Až zemřu, spalte moje tělo 

jako zakázanou nebo nenáviděnou knihu 

a sesbírejte všechen popel, aby na místě, kde jsem shořel, 

ze mě nezůstala ani jedna molekula. 

 

A jděte do St. Andrew ke skále vyčnívající co nejdál do moře 

a čekejte na silný vítr z jihu, 

hoďte ten popel směrem k moři, ať jako šedý prapor 

zaplápolá alespoň několik sekund nad modrou vodou.

 

A poté na mě už nikdy 

nemyslete a nevyslovujte mé jméno, 

aby jeho písmena nepraskala jako strupy 

a aby rána, která je pod nimi a nikdy se nezahojí, nekrvácela.