Charlotte Warsen: Útrapa

xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxpřebývám rozkročmo v

xxxxxxxxxxxxčerné bodlině jak vévoda z Alby

 

xxxxxxv jeho modrém nebi

 

xxxxxxuž jako dítě od krku dolů ob

držet pramínky zlatých otřesů tekoucích chemtrails skrz

xxxxxxxplech propleteny paže plachty zbroj bouře

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxparalelně k pobřeží

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxaniž by mnou bylo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxpostřehnuto

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxobličej rozdělený tyčkami

 

povlávat na šňůrách dál       lící tu málo jest milosti

                                                  zcela též

 

xxxxxxxxna lýtkách bronz nechávat roztékat dolů na hruď

xxxxxvzchopit se: rozpuštěný rozpočet

 

xxxxxxxxxxxxxxx„mnoho filigránových kalichů“ jako svazek

xxxxxxxxseschlých větviček

afektový trénink a posera který nikdy nechtěl dál než potud

z límce rozdává nám náležitě dětsví a ublížení

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxa mě obdivoval

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbez váhání

 

 

k Tizianovu portrétu Dona Fernanda Álvareze z Toleda

 

 

 

xxxxxxxxxxxx

 

xxxxxxxxxxxxna podzim jsem v kopcích

 

xxxxxxxxxprožila zešílení

xxxxxxxxxxxxxna rukou všemožné etické otázky říkám si co vran se týče a

ruší jejich heraldiky líbit by

xxxxxxse ti mohlo

xxxxxleželi beze slova na tripu a nad tím       což doteď        nebylo řečeno

visely žhnoucí opasky ve větvích její

 

xxxxxxtrip-trap

 

xxxxxxsvědčil o kokosovém mléce smutku co znamenal chci zabíjet avšak neodvážím se

 

xxxxxxxxxxxxxxxxtak se to třeba přihodilo kolem aster momentálně naprosto nelze říct jakou formu mají ještě

většími dary procítěny opět vystrčí hlavy z vody a

xxxxxxhopkají jako žáby

xxxxxxxxxxxxxxxxxxvydají ze sebe smutný zvuk přičemž hrdlo

nenadýmají         anebo co jinak          ke smrti vede              posílám ti slavnostnější

šaty jsem nenašla

 

by ti mohlo padnout                      v lučních příkopech

xxxxxxxxxxxxxxxxv mělkých rybnících

xxxxxxxxxxxxxxxxve stálých vodách leželi beze slova na tripu a když bylo všechno pryč viseli

xxxxxxxxxxxxxxxxžhnoucí hadi ve větvích

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  o nás?

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxx(hlava je hladká uši bez

xxxxxxxxcccccccccccxxxxxxxxbubínků skryté pod kůží)

 

 

 

 

ovšem teď už je večer

a já nemůžu žít s žádným možným způsobem smrti

za jasných jmen putovalo se nocí na bárkách

nitrem laguny plné slané vody

někteří z nás co vrátili se zpátky od břehu

byli pokryti mouchami do té míry

že z nikoho nedal se rozpoznat už ani kousek v

měsíčním svitu každá jednotlivá tvořila roj barvy benzínu

hmyz ihned zmocnil se těch co zbyli na palubě

přilnuly na tvář a tělo tak silně

že nedalo se tam ani zpátky

dva nebo tři dny trvaly tyhle útrapy…