Subjekt A: Verše z Podsvětí

VZÝVÁNÍ

 

Z mezních hlubin, kde Noc je nekonečná,

Kde dlí energie, prostorná a časná,

Ze tmy, již měří Světla středobodná,

Velebím říše strašlivé a pekla vznešená.

Muka rozkoše, co kámen v prach zdrtí,

Zapomnění rozkoš a elán k nesnesení

Rozptylují všechen život, trhají kost do mrti,

Maso světa napichují na sladké snění.

Od beztvarých těl černé skály beze jména,

Od míst tak vzdálených, kde záře hvězd je nicotná,

Brány odmykám, vzývám Síly temna,

Moudrost Tvá je vínem a kalichem je lebka má.

Dej mi schopnost vhlédnout a dosáhnout zbožštění,

Kryj mě před neštěstím a neopusť mě,

Dokud rubíny nepřátel pravého zjištění

Nezbrotí bílý meč, z něhož srdce zpustne.

 

 

 

 

SLEDOVAČI

 

Vylézají z tisíce líných moří,

Zírají z černé koruny sopky,

Pulz jich v mechoví tekutiny tvoří,

Slídí skrze všechny městské stoky,

Loví v úvozech a temném křoví,

Vězí v zelených zatuchlých bažinách,

Vznášejí se nad jezery v černém větvoví,

Čekají pod kládou tlející v mokřinách,

Číhají v bludištích bodláků,

Pohřbeni pod balvany v cestě proudům,

Pískají na všech větrů píšťalku,

Lnou k neviděným podkrovním trámům,

Klouzají při zemi vysokými travinami,

Dřepí v celách, kde nezbyl žádný vězeň,

Plíží se horských průsmyků skalinami,

Lesknou se ze dna vyschlých studen,

Krčí se u okýnek ve vysokých věžích,

Choulí se ve tmě mimo světlo svící,

Vycházejí denně jak nové slunce svěží,

Zubí se seshora na krajinu spící.

 

 

 

 

MRTVÉ MĚSÍCE

 

V bezútěšných krajích, kde mrazí noční vanutí,

Kde slunce západy, statečně zlatavé, blednou v matný svit,

Jen co purpurové stíny kostnaté kopce pohltí,

Už vycházejí mrtvé měsíce, by prázdnou nocí mohly jít

Svítit všem mrtvým, zapomenutým věcem,

Co stojí tiše, zničeně na zaniknuvší pláni,

Věžím vejpůl a hrobkám králů ohlodaným věkem,

Září jak démanty nad stínovými filigrány.

Mrtvé měsíce vycházejí v safíru, rubínu a perlách,

Před smuteční gobelín temnoty po všech hvězdách,

S tvářemi sešle zkaženými v hlubokých průrvách,

Zpívají o pekle věčném a čertech v mléčných drahách.

 

 

 

 

NETVOR

 

Propasti, z nichž žádná hvězda nevysvitne,

Brány k černé bezrozměrné trýzni

Stojí otevřeny, formujíce tvary bezbožné,

Uvádějí v chod stroje smrti monstrózní.

Noc, jež trvá i po smrti věčnosti,

Vládne nad ponurou, bezobzornou plání:

Velký oltář zpustlého Znetvoření

Který nic s duší či bohem neochrání.

Nicota prostupuje vším, co jest,

Nic už nepovstane z života ni slov.

Konečná úmluva nekromancie:

Kosmos znetvořen – všech mrtvých rov.

 

 

 

 

Z MOŘE KOSTÍ

 

Na buben kůže ještě živé přišívám

Za nit beru si lidské snění o nadějích

Spáče požírám přímo v postelích,

Jen co vstanu z Moře kostí a přivítám,

Že prolomit zdařilo se poslední bránu.

Z nebes snesou se mé karmínové mraky

A vířit budou blesky a oslepovat zraky.

Čekat budu přímo v černém oku uragánu.

Zvučím ve všem, co sténá, skučí, víří,

Ve vás, noční stroje, co nás lidi melete,

V chodbách hltajících očí and naslouchavých světel

A jazyků sledujících noc jak hladoví výři.

 

 

 

 

TEMNOTÁM

 

Hluboko pod základy pyramid

Zpívají v temnotách.

Oči mramorových karyatid

Zírají v temnotách.

Faraón dvoří se bohyním

Zpíváním hieroglyfickým

Saháním nesměle šátravým

po mramoru v temnotách.

 

V chodbách podzemního kamení

Čekají, usazeni v temnotách.

Mozaiky z lidského kostění

Sbírají prach v temnotách.

Ztraceného hlasu bědování,

Přeludného zvonu odbíjení.

Ze sarkofágů voda po holení

Line se vzduchem v temnotách.

 

Záře tu sálá z bronzu tekutého

Blýská se v temnotách.

V hromadě prachu sopečného

leží ten palác v temnotách.

Oči jim hrají ohněm čarodějným,

Sochy tu hledí pohledem mramorovým

Zraky napříč bludištěm nekonečným

Vidí jen nicotu v temnotách.

 

Ruka, jež kdys z hrobky chutnala

A usnula zde v temnotách,

Ze sebe hříšný plod vydala,

Znovu se prochází v temnotách.

Vysoko nad místem, kde nechali ji samu,

Kde vane divoký pouštní samum,

Ač její parfém není známý davům,

Brzy již zvědí víc v temnotách.

 

Teď vstává z lůžka s rubíny

A usmívá se v temnotách.

Vystavuje krásu bez poskvrny,

Zachovánu v temnotách,

Vítá ji ponurá přehlídka,

Faraon a přízračná panička,

Vlkodlak a strašlivá bludička,

Vzdávají hold v temnotách.

 

Princezny s kůží z mahagonu

Uctívají ji v temnotách.

Zaprášené mrtvoly se šklebí tomu

A klaní se jí v temnotách.

Nesou jí z nejhlubšího suterénu

Zaschlou krev rodinného klanu.

V amforách z bílého porcelánu

Skládají jí dary v temnotách.

 

Vše povstává z paralýzy,

By chválilo ji v temnotách.

Seschlé rty a zplihlé falusy

Sbírá pro sebe v temnotách.

Cinkot kalichů smutečních

Se rozléhá po všech palácích,

Jak vzývá jazyků jízlivých,

By chválily ji v temnotách.