Cyklus ukrajinské poezie: Všechno je jako obvykle – Katrina Haddad, Marianna Kijanovska

 

Katrina Haddad

 

***

 

Volám na tebe z hlubin, Hospodine.

Z hlubin války, z jejích ohnivých útrob.

Slyš můj hlas, Hospodine.

Ať ho nepřehluší ani výbuchy, ani výstřely.

Ani řady štěků z automatů, ani řev stíhaček.

Ani těžká jízda tanků a béempéček,

ani tiché našlapování diverzantů.

Slyšíš mě, Hospodine? Do ohnivých útrob

padají tažní ptáci, protože jsou z Ukrajiny.

Slyšíš můj hlas, Hospodine? V hnilobných útrobách

nastalo mrtvolné ticho, ani bankovka nezašustí

na všech nekonečných federativních prostorách.

Slyšíš mé volání, Hospodine? Tahle velryba smrdí od hlavy.

Nenech ji, aby nás spolkla, Hospodine.

Z jejího vodotrysku namísto ropy stříká krev.

A zalévá vše dokola. Vše, na co dosáhne.

Volám na tebe z hlubin, Hospodine.

Zastav ji už konečně, jednou provždy.

Jinak to budeme muset udělat my.

A pak za sebe neručíme.

 

10. 3. 2022

 

***

 

Lidija Jeremijivna Platonenko,

učitelka ukrajinského jazyka a literatury,

která učila ještě moji mámu, a potom i mě,

vyprávěla, jak se jí v exilu v Kazachstánu

podařilo nezapomenout rodnou řeč.

Pamatovala jsem si, řekla, několik písní,

a ty jsme zpívali, často. A tak jsem nezapomněla.

To je divné, myslela jsem si tehdy, několik písní –

a pamatovala si CELÝ JAZYK. Jak se celý jazyk

mohl vměstnat v několik desítek řádků?

Asi za dvacet let jsem pochopila,

jak to funguje. Protože jsem si sama pamatovala

z dětství z arabštiny několik básniček a písní.

A myslela jsem, že jsem zapomněla – ale ne, paměť vše obnovila.

Asi za třicet let jsem pochopila,

jaké to je žít v exilu.

Navíc tam, kde se nemluví ukrajinsky.

Navíc když ukrajinsky nehovoří ani ti, kdo se stejně jako já evakuovali z Ukrajiny.

A dnes jsem si najednou vzpomněla, jak nás

Lidija Jeremijivna vodila na exkurze

po vesnici a povídala: tady byly zákopy,

vidíte, děti, dosud se tu tyčí pahorek.

Tady se vedly boje, tady vztyčovali vlajku,

tady zemřelo spoustu lidí.

Škola, kam jsme s mámou obě chodily, už dávno není.

Mezi živými už není ani máma, ani Lidija Jeremijivna.

Ale zákopy jsou. A procházejí

nejen metaforickou linií pamětí,

ale tnou i zcela fyzicky – do našich obdělaných zahrádek.

P.S.:

A do živého, říká Aljona, když dočte tuto báseň.

Ano, a do živého.

 

28. 5. 2022

 

nemáme zbraně

 

nemáme zbraně

a my máme řekli vojáci

zamířili a vystřelili

Lina Ekdahl

Snažím se vzpomenout si: když

vycházeli z Azovstalu,

kvetly už, nebo ještě meruňky?

A leželo moře

jako oddaný pes

u nohou okupovaného města,

radostně vrčící a olizující

jeho přístavy a pláže?

Odváděl kalendář svou práci,

nebo se v tu chvíli všechno zastavilo a ztuhlo,

když miliony obrazovek sledovaly,

jak vycházejí ven?

Snažím se vzpomenout si, i když vím,

že je to marné. Může paměť vůbec

udržet ještě něco, kromě obrazu

toho, jak vycházejí?

Ale nenechte se zmást epigrafem:

žádný okupant se neodvážil na ně vystřelit.

Ze stejného důvodu.

 

10. 6. 2022

 

***

 

železobetonový sloup podpírá lucernu

kdo z koho

v tlumeném světle se třepotá topol

a halí do šerosvitu okenní sklo,

pokryté vrstvami bolesti, prachu a času.

Mezi vrstvami toho koláče leží můj klid,

má úzkost prožívaného okamžiku,

který se valí v koncentrovaném časí

mezi-, bez-, mimo-.

V tom třepotání se skrývá kdo ví co.

Z hloubi srdce se upínám:

k stínům na stěně jeskyně,

k jiskření ohně,

ke střele, která letí skrze plsť času

a prošívá

spojuje a rozpojuje.

Copak to není zvláštní: abychom sešili něco většího, 

musíme rozpojit něco menšího?

Copak to není zvláštní: zrno padá do krytu,

tam umírá – a rodí se z něj celý národ.

 

3. 8. 2022

 

 

Із глибини волаю до тебе, Господи (Volám na tebe z hlubin, Hospodine…)

 

Лідія Єреміївна Платоненко (Lidija Jeremijivna Platonenko…)

 

у нас нема зброї (nemáme zbraně)

 

залізобетонний стовп тримає ліхтар (železobetonový sloup podpírá lucernu…)

 

 

 

 

 

Marianna Kijanovska

 

***

 

byly to první

roztáté ostrůvky sociálních sítí

první zčernalé

ještě únorové blátivé ostrůvky sociálních sítí

kde jsou slova kletby loučení a soucitu

jako bývaly kdysi v poztrácených novinách

 

sněženkám řeknou

komentovat nelze naříkat

řeknou že všechno je jako obvykle

 

loňské večírky předloňské pláže

 

jídlo je ještě čerstvé

ještě jsou živí psi vrbové kočičky

 

všechno je jako obvykle

válka

 

děvčát

ko

ote

vři se

v kavár

šer

še la FM

 

nebo alespoň stále ještě šer še člověka

 

na velmi krátkých vlnách

 

 

 

 

 

***

 

popel je všude nahý ba i vybledlý skrz vody studené

a patří nahým, aby si jím poprášili hrobu líce

na samém počátku leží sny zapomenuté, bezejmenné

nebo vyjmutá z nich beznadějně plápolající slunce

chtěla jsem prosit ale neprosila stále jsem to neuměla

s popelem jsem spala tělem ukrývala uhlíků těla

a duše třpytivá trnula nelítostně se zmenšovala

neboť byla nesežehnutelná neboť strašně pálila

ptala jsem se na válku a na nás s válkou

nesežehnutelná skrz řasy zněla ozvěnou

Bůh mě obklopil jako smutek svou dálkou

a řekl neboj se děťátko neboj se neboj…

 

 

 

 

 

***

 

válka hryže až na kost kůži z nás

zanechává jen vlhké černé díry

oheň a mráz či neoheň a mráz

jak prožitky jež zbavují nás víry

duše z války nechce stát nečinně

ví jak a chce se jí touží bez ní žít

proto slunce vychází – ale kde?

a déšť nepadá – chechtá se hopsá leží

a divné stíny prastaré trávy

hoří ve snu jak nicota soumraku

zdírají vlasy i kůži z hlavy

až na chuchvalec krvavého moku

neboj se plač a odpusť neplačícím

jimž nedostalo se daru vědění

že ze zkušeností rostou diváci

a ranní rozbřesk je časem zrozeníа то були перші (byly to první…)

 

попіл всюди нагий (popel je všude nahý…)

 

війна згризає з пальців шкіри слід (válka hryže až na kost kůži z nás…)

 

(texty Marianny Kijanovské čte Marta Burdiak)