Wolfram Höll: My jsme tři

jedna hadička

vede do břicha

vede do kůry

je zavedená

dovnitř

je zapojená

kanyla

se zavrtává

do strupu do kůry stromu

a pod kůží

pod kůrou stromu

na kmeni

na kambiu

kde proudí míza

od kořenů dole

ze země nahoru

ke koruně

je za-

vedená

hadička

je zcela prů-

hledná

a pak se objeví

kapka

v hadičce

a pak

další

a další

a další

a další

kape to řine se a teče to

Kapka za kapkou proudí

hadičkou

hadičkou

tekutina teče

je čirá

prosakuje ven

krátce se nahrne

k hrdlu a

pak

proudí

do hrnce

ze zinku

cink cink

cink cink

cink

cink-cink

cink-cink

cink-cink

cink-cink

cink-cink

cink-cink

cink-cink

pak se to

vaří

na plotýnce

ve sněhu leží

elektrická plotýnka

na které stojí

hrnec

houstne to

zhoustne

až se

skoro všechna tekutina

vyvaří

vaří se to vaří

a my čekáme

vaří se to vaří

vaří a vaří

poklička nadskakuje

trochu

protože se to vaří protože

to vře

nepatrně pokličku nadzvednu

a pára

sladká

pára syčí

a pak

to odstavíme

Ty vezmeš hrnec

vyliješ ho převrhneš hodíš ho

do sněhu

 

Sníh

nestudí

necítíš ho

nebolí

sráží se to

zmrzne to

je to hned

zmrzlé

ihned sražené

opatrně

to

zvednu

ty to zdvihneš

na světlo

prohlížíme

si to

je to hnědé

skrz

naskrz

a průhledné

úplně průsvitné

Rozlomíš to

já si

ulomím

a zas

a zas

a jíš to

jaké to je

podávám

ti to

tady máš

ochutnej

chutná to

sladce

a studeně

a jakoby trochu

připáleně.