Klára Černá: Zapomenout klíče

Zapomenout klíče – klíče Zapomenout

 

Vymykáš se mi. 

Stín zavírá

svoje oči do rytmu

asfaltových hodin.

Tma zavírá 

svoje oči na podlaze

na petlice. 

I skleněná okna jsou tekutá:

to je řád,

to je dar, ač jen 

ustrojený-neustrojený.

 

Slova jsou zlaté klícky, 

chovám v nich nejvzácnější druhy. Petlice má tma,

já klíč spolknutý.

Vymykání se tvému kruhu

je očistné

a zamykací. 

Noc zavírá. Bude ráno. 

Až nás voda podemele, 

to mi slib.

 

 

 

 

 

***

 

Tvůj lék na bolest

je tak samozřejmý.

Tak samozřejmý

jako není a kdysi býval déšť.

Už v mladším školním věku

jsem něco zahlédla, to jsem nemohla tušit 

podlahu, která mi do chodidel 

zapichuje vlasy.

Otočení jsou obtočení,

svíjení se stane uzlem.

Mráz odejde, mrákoty

zůstanou. Dveře je možné učinit

přístupnější zvukům

a držet je zavřené.

Někde spíme. Odvíjení je 

zamotávání. Podoba. Čelní 

náraz. A vítr, ten se prochází

mezi listím.

 

 

 

 

 

***

 

Hodiny mají nenasytné, nevyspalé ruce.

Zítra

okolo třetí ráno se včerejší večer

začne stáčet, okolo

třetí ráno se včerejší večer

začne stáčet okolo

jitra.

Moje ruce

se založily na obzoru.

Ten neví, že bude nahlížen s hudbou.

V čase se sbírá ráno.

Jenom čekám, to je celé.

 

 

 

 

 

Změny ve zrakovém poli 

 

Došlo ke změnám ve zrakovém poli. Květiny vadnou, chodníky pomíjí. Oko je do duše okno, kde jsi z mého okna, kde jsi před mýma očima. Možnost se poznat vyprchala. Zbývá to, co se v čase pevně událo a co ve své danosti také vyprchává, ztrácí se každou minutou. 

S narůstajícím počtem slov jsme si dál. 

Pověz mi ještě, jaké bylo ten den počasí, pověz mi o dešti a jak ho cítíš. Nikdy už tvoje nebe, jen ve tvých pamětech, jen ve tvé paměti. Pouze ty v mojí paměti. Držení za ruku vypovědělo svůj pobyt. Některá vůně vždy zmizí, domy mohou měnit své majitele a ti pak mění svoje domy.

Myslím na les a rybíz a brambory. Myslím na sad za domem. Zahradu bez konce, kulatou zahradu. Písek plný kamínků, káď s vodou, ostružiny. Vždycky oheň. Vždycky popel. 

 

 

 

 

Trvalost

 

Nakreslím si kruh,

stanu se kulatou.

Stanu se kružítkem.

Dřevo papíru. 

Strom svých slov.

 

Dřevo nekončí. Lesy ano.

Skvrna na lesklém, hladkém povrchu. 

Vždy a tedy všude – 

svět je operační stůl.

Jak tedy s rukama od krve,

jak tedy rukám od krve

dát bez ostychu napít. 

 

Nápadná opatrnost je výlučnou podmínkou

výlučnosti.

Nápadná opatrnost je výlučnou podmínkou

vyloučení

ze všech geometrických útvarů. 

 

Skvrna trvá, než se stane znamením,

dotyk trvá zcela – nesmyješ ho.

Každé všechno je složité. 

Místa a sekvence hlavové, 

vzpomínky

svéhlavé

krky

otáčí se nikam.

Někam není,

někam je zaniklé.

 

Začínám vidět kontury, náznaky obrysu

svého obrysu. 

Hýbu silou 

mezi nárazem a dopadem.

 

 

 

Zapomenout klíče – klíče Zapomenout

 

(Tvůj lék na bolest…)

 

(Hodiny mají nenasytné, nevyspalé ruce…)

 

Změny ve zrakovém poli

 

Trvalost