Dílna environmentálního čtení : Zkamenělý čas – Zedník

Ladislav Zedník

Antropocén; satelitní čtvrtí 

 

Je snadné představit si obrovské muzeum; a v něm  

vybělené kostry dávných měst: 

Buenos Aires, Hong Kong, Londýn…Vedlejší sál  

dál nabídne výstavu geniů loci 

vyklestěných z morku městských kostí. 

V takové vizi je naděje: šance, že z řečených slov 

zůstanou v prostoru 

stopové hodnoty vyššího smyslu; budoucí vítr 

ne zcela všesměrný, spíš nedbale srovnaný tanečník… 

Je možné si představit, že z těch samých měst  

povstane rozlehlé souvrství – převážně z prachovců, 

červenošedých až šedých; most nebo mrakodrap 

podlehne stařecké skleróze – algebra, statika, euklidovská  

kouzla… 

všechno mu vymizí z tvarové paměti 

ve prospěch koroze, rozkladu, rozpadu …  

Že tady kdokoli byl, toužil, myslel…,  

dosvědčí jen samé nepřímé důkazy:  

bílá smrt korálů v průběhu století, 

sporangia kulturních rostlin, 

přemíra horniny na místech přehrad, 

hiáty následkem rozsáhlé těžby… Dál – 

eroze, transgrese, hromadné extinkce… Nespočet nitek 

povede k jediné příčině. Nejisté, nejasné,  

extrémně ničivé… 

Je možné hádat, proč budoucí vědci 

přičtou vše na konto delfínům. 

To všechno je možné si představit 

na kraji města 

na prazích jiného způsobu myšlení 

satelitních domků. Vždyť 

tady je možné si představit cokoliv. Já myslím na atol, 

co obrůstá původní vesnici. Myslím na zákeřnou 

podobnost barev  

tropických rybek a nátěrů. Auta mě míjejí, 

nesené příměstským prouděním – do jakých tekutých 

možností… Neznám. 

Myslím na bílou smrt atolů, pokrytých jednu noc sněhem; 

a je to 

známost se zánikem na jednu tmu… Takže 

pro pocit plánu a konečna, dál už jen stručně; a na konci, 

 slibuji, 

maličkou smrt.  

Električtí úhoři 

probíjejí do výbojek lamp. Vyzáblé chaluhy  

postávají v koncentračních lesích – přes sítě plotů 

vrhají šedivé stíny. Nevěřím ulicím jména, snad jen ta  

čísla –  

cifry, jež určují pořadí 

ve frontě na ranní poštu. Ježíškunakřížku, 

vyser se na dopis anebo na knížku, zde,  

kde proudící vodu už najdeš jen v okapech.  

 

 

Ordovik; město a obytné krystaly 

 

I. Ordovik; Neosvitly

 

V odstínech černé a hnědé. Křemence, břidlice, prachovce. 

Vrstvy tak nahusto, až se skály podobají foliantům. 

Na deskách Vyšehrad, koryto řeky… a my. Podloží 

určuje ráz celé krajiny – reliéf, podrosty, porosty.  

 

Co mysl člověka, do jaké míry ji formuje 

Vyšehrad, přirostlý k dávnému útesu… Možná jsou odlišní, 

že nepásli ty samé kamenné ovce. Silurští, devonští, 

ordovičtí: myšlené osady. Mapy na úpatí podezdívky, 

 

jimiž se mimoděk řídíme. A co když ne. V sedm tě vyzvedám 

v Trojické. Podskalská, nábřeží… Genius loci je tvor, 

co osídlil původní biotop. Sdílené mlčení 

získalo podobu pěstěných rostlin. 

Výkvěty, souměrné ticho, 

které je vždy pouze na konci. 

 

Chladný čas. Ordovik. Rozkladem sulfidy železa.  

Navzdory času, navzdory sobě a 

zběsilé kolmé vodě.  

 

II. Výtoň; co bylo a zůstalo

 

Objektiv stoupá. Jsem v obytném krystalu. 

Čtu si o tollundském muži (má hlavu jak lusk); 

větami provanou smažené řízky: domácí klima 

bez zjevných příznaků přírody. Táta mě opraví, 

 

jako by spravoval lajdácké počasí: Havrani přilétli 

dva týdny před prvním sněhem. Zde je to jiné i stejné. 

Období teprve hledají názvy. Maminka 

urovnává krystalovou mřížku. Svět; 

a okna měkce rozestlaná dotykem. 

 

Ještě jsem na škole.  

Ještě mi med cukernatí v očích. Kdekdo mi věnuje péči; 

já z ní však vnímám jen lepkavý povrch. Nevěřím gnómám  

a ještě míň velikým slovům. Když začne svítat, 

snažím se nahmatat, kde má noc rány. Teprve potom se  

vzdám, 

teprve pak možná uznám 

nároky večera na snadnou tmu. 

 

III. Naděje; vymítání větru 

 

Nevím, jak zahnat to šílené pnutí. 

Park se večer předávkoval sněhem. Z posledních sil 

sklepává zrníčka bílého planktonu 

na dno dnešní pelagické noci. Z větví a z podivných  

mražených účesů, ale  

pochop, i to jsou projekce. Z absence klidu 

vymýšlím platanům dřevěné svaly. 

Při letmých procházkách  

roznáším po keřích záporné částice. Větve se chvějí, 

obětní beránci za moje hříchy. Anebo víc – 

fasády města, kde bydlím tak dlouho, 

až stěny zvnitřněly a staly se mnou.  

 

Vše se tu mění. Hotely, 

markety – nově vzniklý kancelářský komplex 

přiřadím ke sbírce ostatních komplexů. Chci říct – 

genius loci je labilní psychopat! Na dohled celnice 

bagrují hluboko v matečné hornině – ve sférách nelidských  

příčin. 

Ve světle následků, v nejvyšší hladině stejného příběhu, 

sleduji 

úzkostně zvrstvené břidlice: 

šrafují základy zbořených domů. 

Vrstevní sled jako na dlani. Novověk, střední věk, 

dětství.

 

IV. Evoluce v jedné kapce; epilepsie

 

Na konci dlouhého rozkladu 

nacházím nezvykle souměrný tvar… 

z vyhlídky získává podobu města –  

mlha už pozvolna odstává od kosti, 

přibylo silnic a domů i možností 

zabloudit, ztratit či do ticha vměstnat 

tvar, který souměrnost nezískal. Čaroděj – 

 

vložils mou důvěru v přírodní zákony. Ty jsi mi řekl, 

že nejnižší vrstvy jsou nejstarší.  

Myšlení mám vykázané do pravidel superpozic. Jsem, 

co myslel jsem, ale 

do očí naléhá přítomná minulost. V občasném pnutí 

anebo v nemocné prázdnotě, 

v záblescích vědomí musím být celý, 

sám, jeden strach, 

že úplný tvar světa neunesu.