Daniel Hüttler: Workshop psaní dopisů na rozloučenou

Provozní řád

 

1.1 Výraz DOPIS NA ROZLOUČENOU nepoužívá ten, kdo ho vytváří. Tak jej označují především jeho čtenáři.

1.1.1 Čtenáři obvykle nesmí dopis interpretovat veřejně.

1.1.2 Dopis na rozloučenou je formát, který nemá být vidět.

1.1.2.1 V některých případech ani čten.

2.1 Obvykle forma Dopisu na rozloučenou odkazuje k formě sebevraždy. Okolnosti sebevraždy jsou zároveň Dopisem na rozloučenou spoluurčovány, jelikož nám kognitivní algebra diktuje, která z forem má být při psaní rozhodující.

2.1.1 Formy, které provází  Dopisy na rozloučenou, komplikují snahu oddělit emoce od literární kvality Dopisu.

 

 

2.1.2 To povyšuje Dopis na metapoetický výtvor.

2.1.3 Všechno v něm, ať je to cokoli, má poetickou hodnotu.

2.2 Poetická hodnota plyne z rámování.

2.2.1 Poetická hodnota plyne ze sebevražedných pohnutek.

2.2.1.1 Poetická hodnota Dopisu je thanatofilská.

2.2.2 Vyjádření zmíněných pohnutek rámuje psaní jako Poezie.

2.2.3 Po Sebevraždě poezie čelí Smrti.

2.3 Smrt pisatele zpracovává každý po svém.

2.3.1 Poetická hodnota dopisu je filtrována individuálním vztahem čtenáře k pisateli anebo zkušeností, kterou měl pisatel při psaní dopisu.

2.3.2 Literární analýza by toto měla brát do úvahy.

2.3.3 Analýza MUSÍ být citlivá.

2.3.4 Citlivá analýza bere v potaz svého analytika.

2.4 Vztah analytika k Dopisu na rozloučenou může být osobní.

2.4.1 Je možné, že analytik napsal svůj vlastní Dopis na rozloučenou.

2.4.2 Pokud byl Dopis na rozloučenou napsán již před konáním dílny je třeba být zvláště opatrný.

2.4.3 V takovém případě je třeba vzít do úvahy preexistenci sebevražedných myšlenek.

2.4.4 Sebevražedné myšlenky a jejich aktuální stav byl měl organizátor konzultovat s analytikem v předstihu, aby se předešlo jejich reaktivaci či průchodu.

2.4.5 Aktivace sebevražedných myšlenek může vést ke katastrofálním následkům.

2.4.6 Samotné Sebevraždě JE NUTNÉ předejít a vyhnout se jí za každou cenu.

2.4.7 Pokud se některý účastník dílny necítí dobře, JE NUTNÉ dílnu ukončit.

2.4.7.1 Úkolem organizátora je zajistit pohodlí.

2.4.8 Předčasné ukončení Dílny nesmí vést u nikoho k pocitu provinilosti.

2.4.8.1 Předčasné ukončení Dílny musí být organizátorem zajištěno takovým způsobem, že jenom ona či on ponese odpovědnost za přerušení.

2.5 Příprava organizace je nesmírně důležitá.

2.5.1 Organizátor se MUSÍ zeptat účastníků na jejich osobní vztah k Dopisům na rozloučenou a sebevražedným myšlenkám dříve než dílna začne.

2.5.2 Pokud již potenciální účastník měl sebevražedné myšlenky nebo intimní vztah k dopisům na rozloučenou či k sebevraždě jako takové, tak je organizátorovou povinností o nich s ní či s ním mluvit a rozhodnout, jestli se může dílny účastnit.

2.5.3 Pokud se u někoho ukáže, že není způsobilý, tak je odpovědností organizátora předejít u této osoby pocitům vyloučenosti.

 

 

3.1 Výsledkem dílny by mělo být to, že účastníci napíší Dopis na rozloučenou.

3.1.1 To je potřeba jasně říct na začátku dílny.

3.1.2 Pokud účastník projeví neochotu tak učinit tak by tato osoba měla být požádána, ať opustí Workshop v zájmu zajištění atmosféry pohodlí a důvěry mezi účastníky.

3.1.3 Pokud je někdo požádán, ať odejde, je důležité, aby to organizátor s touto osobou posléze konzultoval.

 

 

4.1 Zájem o médium Dopisu na rozloučenou a jeho terapeutický potenciál lze vysvětlit tím, že dopis čtenáře svazuje s osudem pisatelů, a automaticky je pojí s říší Thanata.

4.1.1 K sebevraždě dochází, když je láska k smrti větší než láska k životu.

4.1.2 Výsledek tohoto vyhodnocování má různé důvody a parametry v každém konkrétním případě, nicméně smrt je přítomná vždy, ať už jako výsledek nebo strategie.

4.1.2.1 Smrt je v případě úspěšné sebevraždy přítomná jako výsledek, a pokud její záměr zůstává nenaplněn, je pouhou strategií.

4.2 Dílna psaní dopisů na rozloučenou by měla podnítit tvorbu fiktivních dopisů na rozloučenou v prostředí pod dohledem.

4.2.1 Práce na tomto textu by měla probíhat jako terapeutický experiment.

4.2.2 Účastníci by v tomto experimentu měli mít možnost zpracovat skrytá trápení a strachy.

4.2.2.1 Nastavit si tak zrcadlo a otevřít nové způsoby sebekritiky a studia.

4.3 Po dílně by měl zůstat sladký pocit a hezké vzpomínky