Zofia Bałdyga

(1987, Varšava), vydala tři básnické sbírky: Passe-partout (2006), Współgłoski (2010) a Kto kupi tak małe kraje (2017). Vystudovala Jižní a západní slavistiku na Varšavské univerzitě. Překládá současnou českou a slovenskou poezii do polštiny. Žije mezi Varšavou a Jerevanem.

Ondřej Buddeus

(1984) básník a překladatel. Je spolukurátorem projektu DISPLEJ.eu (2014), platformy pro současnou poezii z Čech, Německa a Slovenska. Byl také jedním z editorů knihy Třídit slova. Literatura a konceptuální tendence 1949 – 2015 (tranzit.cz, 2016). Vydal tituly Orangutan v zajetí má sklony k obezitě (2011), 55 007 znaků včetně mezer (2011), Rorýsy (2012, Cena Jiřího Ortena), a me (2012/2014, www.a-me.info), Hlava v hlavě (2013, Magnesia Litera a Nejkrásnější česká kniha) a diáře 365+1 román (2015) a zima, jaro, léto, podzim… a zima (2016) a Zóna (2016). Překládá z němčiny a norštiny.

Lena Dorn

Lena Dorn vystudovala slavistiku a historii. Je překladatelka, autorka a hudebnice. Na Humboldtově univerzitě v Berlíně píše doktorskou práci. Překládá prózu a poezii, spolupracuje s platformou displej.eu, psala pro internetový časopis Jádu. Žije v Lipsku.

Hana Drštičková

Hana Drštičková (*1996) studuje sociální antropologii na MU a intermediální tvorbu na FaVU VUT. Vyhledává bažiny. Pro PV vybírá texty mladých autorů a autorek narozených kolem roku 2000.

Štěpán Hobza

(*1993) básník a kritik. Za básnický debut Ferrari v džungli (Literární salon, 2018) byl nominovaný na Magnesiu literu za objev roku.

Jan Jindřich Karásek

Terézia Klasová

Terézia Klasová absolvovala bakalářské studium na Filmové fakultě Akademie múzických umění v Praze. Pracovala jako redaktorka časopisu současné poezie Psí víno, a překladatelka z němčiny a angličtiny. V současnosti překládá pro Post Bellum SK.

Radim Langer

(*1985) je výtvarný umělec, spisovatel a teoretik. Věnuje se především malbě s volnými exkurzy do jiných formálních disciplín. Nakladatelství Revolver Revue vydalo v roce 2016 jeho knižní debut, prózu Manuály.

Ondřej Lipár

(1981), básník a fotograf. Vydal sbírky Skořápky (OKH, 2014) a Komponent (Fra, 2013). Živí se jako časopisecký redaktor. Je předsedou Asociace spisovatelů.

Olga Pek

(*1987) je překladatelka z angličtiny, básnířka a redaktorka. V minulosti působila jako ředitelka nezávislého mezinárodního festivalu poezie Prague Microfestival. Společně s Davidem Vichnarem editovala sbírku kritických textů Terrain: Essays on the New Poetics (2014). Její překlady současné anglické poezie se objevily v antologii Polibek s rozvodnou (2012).

Alexej Sevruk

(*1983) – spisovatel, překladatel, redaktor. V roce 2016 vydal povídkovou sbírku Divadlo tančících loutek. Povídky a básně publikoval časopisecky i v antologiích. Překládá především z jazyka ukrajinského (Jurij Andruchovyč – Moskoviáda, 2015; Serhij Žadan – Big Mac, 2011; Dějiny kultury začátku století, 2014), ale i polského (Dawid Mateusz – Stanice vodárenské věže, 2017), příležitostně také běloruského a ruského. Do ukrajinštiny naopak přeložil experimentální román Europeana Patrika Ouředníka (2015). Byl redaktorem časopisu Plav – měsíčník pro světovou literaturu (v letech 2015–2018 působil jako jeho šéfredaktor). Spolupodílel se na monografii Putování současnou ukrajinskou literární krajinou (2010). Vystudoval doktorský obor slovanské literatury (FF UK, 2018). Působí ve výboru České asociace ukrajinistů. Odreagování hledá v zahradničení, včelaření a maratonském běhu.

Sláva Sobotovičová

Luboš Svoboda

(1986) je básník a šéfredaktor Psího vína. Narodil se v Chýnově, žije v Praze. Vydal sbírku Vypadáme, že máváme (Fra, 2014). Vede nakladatelství Lačnit Press.

Ondřej Škrabal

Ondřej Škrabal je šéfredaktor Psího vína, divadelní režisér, spisovatel a redaktor. Externě pracuje pro ČRo Vltava, píše divadelní a literární kritiky nejčastěji do A2, Psího vína a Kapitálu. Je vítězem Ceny Maxe Broda. V roce 2016 založil divadelní Studio Rote. V roce 2018 získal na festivalu Nová Dráma ocenění za svůj text Zjevení pudla. Ve stejném roce také vyšla sbírka Platná pravidla pro herce (nakl. Lačnit Press). Některé jeho texty byly přeloženy do němčiny a angličtiny.

Eva Tomkuliaková

Eva Tomkuliaková (1982) je slovenská poetka a kultúrna manažérka a koordinátorka Vyšehradského literárneho štipendia na Slovensku. Vyštudovala Vysokú školu múzických umení, pracuje v Literárnom informačnom centre. Vydala zbierky básní Sie forma (2014) a Cudzie slová (2018). Pre Psí víno chce vyberať takú slovenskú poéziu, ktorá je pozoruhodná, ale v Čechách zatiaľ neznáma.