Cheena Marie Lo: Séria ne/prirodzených/ katastrof

Pretože sa blíži ďalšia tropická búrka

 

pretože sa blíži ďalšia tropická búrka
pretože hrádze, ktoré chránia New Orleans pred búrkou sú slabé

pretože nezasiahol
pretože vznikol spor ohľadne ich umiestnenia
pretože regulácie FEMA zabránili ich inštalácii v pobrežných zónach
náchylných k záplavám
pretože väčšina obetí bola čiernych

pretože vojna v Iraku
pretože mnoho obetí bolo čiernych a chudobných

pretože Hurricane Centre odporúča počkať najmenej dvadsať minút kým zavoláme kam dopadne oko

pretože vietor prišiel odtiaľto a potom smeroval tam 

pretože, v skutočnosti, vietor fúka od pobrežia
pretože v tomto bloku vypadla elektrina

pretože ste tam, samozrejme, potenciálne v nebezpečenstve

pretože tu nie sme na to, aby sme sa hrali vo vetre a potom sa skryli

pretože voda už bola taká hlboká, záplavy v tomto bode tak silné, že bolo príliš nebezpečné pokračovať v jazde

preto 

pretože je tam veľa ľudí

pretože to samozrejme nie je priorita

pretože to je skutočný problém, nie?

pretože je diskutabilné, kedy oko dopadne na zem

pretože vtedy viete, že ak sa pozriete von, môžete skutočne vidieť hviezdy alebo vidieť východ slnka cez oko

pretože vypadol prúd

pretože je predsa len vybudované pod hladinou mora

pretože teraz to vyzerá, že budeme v najnebezpečnejšej časti búrky

pretože tam zjavne nemá radar, ktorý by videl

pretože boli zasiahnuté tisíce a tisíce ľudí, tisíce, možno desaťtisíce

lebo začalo pršať

pretože do Superdome sa samozrejme zmestí mnoho desiatok tisíc ľudí

pretože sa obávali – a samozrejme stále obávajú– záplav

pretože samotné oko sa pohybuje priamo nad Impériom

pretože práve tu vedľa je jediný telefón v dome, ktorý je pevnou linkou

pretože sme veľkú pozornosť zamerali na New Orleans, pretože sme kvôli vysokému počtu obyvateľov a jeho polohe mali veľké obavy

pretože vonku svietilo slnko, ale nesmeli ísť domov

pretože to jasne odhaľuje úplné zlyhanie „vojny proti terorizmu“

pretože cieľom „vojny proti terorizmu“ nebolo reagovať na katastrofu, prírodnú alebo inú

pretože nový vlastník by musel platiť podstatne vyššie poistné proti povodniam

pretože nové dáta predpokladajú, že opravené hrádze sa nepretrhnú

pretože v oblasti sa nachádza infraštruktúra dôležitá pre ťažbu ropy, zemného plynu a rybolov

pretože u nás budú zomierať ľudia

pretože voda stúpa

pretože im nemôžeme poskytnúť lekárske ošetrenie v našich postihnutých okresoch

pretože ignoroval riziká globálneho otepľovania

pretože presmeroval finančné prostriedky a pracovnú silu do Iraku

pretože jeho nespravodlivá daňová politika nepriniesla chudobným a zraniteľným inú možnosť

pretože sme danú kombináciu faktorov neočakávali

pretože prirodzená nestabilita pôdy pod mestom a zatlačenej do priľahlej štvrte

pretože desaťtisíce prevažne afroamerických voličov vytlačených búrkou sa ešte nevrátili domov

pretože teraz musím držať krok s tým, kde všetci, kde teraz sú 

pretože neverili hlasovaniu v neprítomnosti alebo v časovom predstihu

pretože záplavy pretože škody alebo záplavy

pretože v tomto všetkom ide naozaj o veľa

pretože mi práve zlyhávalo srdce

pretože je to presne to, čo chcete

pretože musím ísť domov

pretože obavy o bezpečnosť

pretože búrka

 

 

 

 

 

Prepojiť nariadenia s mestskou architektúrou

 

Prepojiť políciu s mestskou architektúrou
Prepojiť mestskú architektúru s ľuďmi
Prepojiť ľudí a dáta
Prepojiť dáta a design

Prepojiť design a nariadenia
Prepojiť telefóny
Prepojiť s čímkoľvek

Prepojiť spätno-väzobné slučky a siete
Prepojiť reinvestovanie a vymáhanie
Prepojiť vymáhanie a opätovný vstup
Prepojiť opätovný vstup a legislatívu
Prepojiť legislatívu a analýzu
Prepojiť analýzu a väzenia
Prepojiť väzenia a políciu
Prepojiť políciu a nariadenia
Prepojiť nariadenia a podmienečný trest
Prepojiť podmienečný trest a reinvestovanie
Prepojiť reinvestovanie a väzenia
Prepojiť väzenia a vymáhanie
Prepojiť túto sieť s niečím

 

 

 

 

 

zohľadni definíciu- 

 

zohľadni katastrofy spôsobené prírodou

 

lavíny

víchrice

prenosné choroby, pozri tiež epidémie
cyklóny (vrátane hurikánov)

zemetrasenia

hladomory, poznámka : môžu byť spôsobené (čiastočne) ľuďmi
záplavy a zosuvy pôdy, poznámka : môžu byť spôsobené (čiastočne) ľuďmi
vlny horúčav
blesky
limnické erupcie
búrky (nie cyklóny)
tornáda
tsunami
vulkanické erupcie
lesné požiare a požiare prérií 

pozri tiež: zoznam prírodných katastrof podľa počtu obetí

 

2005, hurikán. new orleans, louisiana. 1836

2008, zemetrasenie. s‘-čchuan, čína. 68 712 (18932 nezvestných)

2010, zemetrasenie. port au prince, haiti. 316000 (zdroje z haiti)

50000-92000 (zahraničné zdroje)

 

Môže byť katastrofa kvalifikovaná na základe počtu obetí na životoch?

/ako kvantifikovať neprítomnosť?

 

 

 

 

 

Varovné znaky a signály

 

Rozdiel medzi predpokladanou dĺžkou života pri       ľuďoch a      

ľuďoch pretrváva  ale od roku 1990 klesol. predpokladaná dĺžka života je
meradlom často používaným na posúdenie celkového zdravia  populácie.

ako zhrnutie meradlo úmrtnosti predpokladaná dĺžka života reprezentuje
priemerný počet rokov života   ktoré môžu byť očakávané    ak
súčasné počty úmrtí zostanú konštantné. zmeny v predpokladanej dĺžke 

života    sa často používajú na popis trendov úmrtnosti.

rasové rozdiely v predpokladanej dĺžke života pretrvávajú v roku 2007 ale 

klesli od roku 1990. rozdiel v predpokladanej dĺžke    života medzi bielymi 

mužmi a  čiernymi mužmi klesol z osem rokov

na šesť rokov rozdiel medzi bielymi ženami a čiernymi

ženami klesol o šesť rokov na štyri roky. väčšina

detí sa teší dobrému zdraviu

toto je obdobie kedy sa vynoria obavy o

rast a vývoj a prístup

k diagnostickým a liečebným službám v zdravotníctve

psychiatrii  a školskom systéme    je zásadný.

chronické a vývojové ochorenia 

majú významné následky na schopnosť detí 

participovať v škole. smrť  a 

umieranie  sú komplexné procesy s implikáciami

pre všetkých zúčastnených.  

 

 

 

 

 

Sme sami

 

Sme sami
kráčame
kráčame, úplne sami

nepochopili sme to
kam všetci zmizli?

 

prečo sú všetky dvere zamknuté?