Michael Papcun : Čepeľ/link to the past

Michael Papcun: Čepeľ/link to the past

Michael Papcun: Čepeľ/link to the past?????????????????“V najnovšom výbere z textov mladého slovenského autora, z pripravovanej zbierky Palm Geto, Papcun konštruuje mnohovrstevnatý obrazový reliéf vnútornej krajiny bohatej na referencie, siahajúce od renesančných tapisérií cez hororové filmy až po počítačové hry. V presne budovaných obrazoch (používajúcich napr. i prevzaté popisy filmových scén) postupmi pripomínajúcimi strih a záberovanie vytvára referenčnú sieť, ktorá vzniká zvnútorňovaním referencíí. Vyhýba sa odkazovaniu pre odkazovanie, ale využívajúc juxtapozíciu resp. dramaturgiu intenzít včleňuje odkazy/obrazy do lyrického jadra textov, ktoré táto sieť obklopuje. V najsubtílnejšej vrstve textov sa otvárajú otázky prehodnocovania vzťahov (romantických i vo všeobecnom kontexte vzťahovania sa k druhým), kritika a spochybnenie úlohy utrpenia v sebaobraze/sebaprezentácii umelca a motívy “prechodovosti” a vyslobodenia,” píše k výberu Terézia Klasová. MICHAEL PAPCUN (*1997) študoval film na FTF VŠMU v Bratislave a FF UK v Prahe. Bol finalistom súťaže Básne SK/CZ 2020 a laureátom súťaže Medziriadky. Básne publikoval na Rádiu Devín, Psím Víne a Revue Prostor. S básnickou performáciou Gran Turismo vystúpil na festivale Tehláreň. Príležitostne sa venuje filmovej a hudobnej publicistike. Pracuje ako ideamaker v reklame.Video by BCAA system

Posted by Psí víno on Monday, July 25, 2022

 

video by BCAA systems