Alžběta Králová: Vstaneš kusem omytého střepu

2222 (1)

 

Ty polospánkem rozmazáváš tmu

po okenicích počkat trnech mraků

výpary chytnou drápky a uzamknou 

inverzi. Nízký vzduch hladí živočichy

zanáší páru. Proč to začíná zájmenem

sníh mění barvu a je to naše vina

proto začínám zájmenem.

 

Ona čistírna odpadních vod obsahuje

tolik lidskosti. Přirozenost

dávení přece zvládne rozšlapat ticho

propustit nadechnutí všech býložravců.

Jako by to byla naše vina že stébla trávy

předkládají důkazy že je smrti.

 

 

 

 

 

jídám ve stálém tempu

vzpomínám bílou rýží a sukovitou kukuřičnou hmotou

málo je ze mě masa, ještě míň identity

 

vyškrábu ze sebe všechen hnis

očistím řeky (protože spatřit oceán je fyzicky nemožné)

zbude chmýří na stojaté moči

 

 

 

 

 

en face

záleží na tom

kudy vede spojnice

od nosní dírky k zornici 

 

záchranné probodnutí pětkou mečů

soucit          soucit          soucit          

          soucit          soucit

 

netrpělivost boku ježka v dilematu

bezprostřední blízkost píchá řasami

palčivěji už bělma nevykvetou

 

nechutná růžovost úst

soucit

          soucit v ústraní

 

oholím si podpaží

stanu se střevličkou

seshora dolů 

naruby

 

 

 

 

 

zavřeno

Tvaruje tě podle postele,

obrací špendlíky v záděrách

prstů v ostrost masného prožitku.

Užiješ si jedinou biologickou fanfáru,

než tě židle protne vně pánev

a spadnou smyčky stropu skrz

natěsnanou osamělost

příček srovnaných obýváním.

 

Zůstaneš na jednom místě

donekonečna. Tak je třeba znovu 

navrhovat nábytek vyhovující

bezprostřednímu okolí nočních směn,

neprobádaného dne a kolonizovaného

spánku. Podřízením si aspoň přivlastníš

teplé místo ve řvoucích tepnách tohohle času 

 

Vymírají zpěvaví ptáci.

Pokračuj chci se odsud dostat.

Před šesti lety nám ukazovali modráska jako raritu.

 

Modráskovitého, copak si pamatuješ přesně, jak vypadal?

– Ne.

 

 

 

 

 

záminky odpadávají

velkým ohlazením

 

všechno se srovná

Konečným Ohlazením

 

najednou se ochladí

na stupeň přijatelné sebekázně

 

vstaneš kusem omytého střepu

 

vždyť co je tělo

než prodloužení okoralé

hlávky salátu

lahodné svěží okraje

šklebící se jizvy

 

To jenom výživná černozem 

si tě bere zpátky, 

úrodo.

 

ohraničování

 

prorůstání